Ülkücü;

Allah’ın emir ve yasaklarını; Kur’an-ı Azîmüşşan’dan,

Kur’an tefsirini Vâni Mehmed Efendi’den, Şeyh Serasti’den, Elmalılı Hamdi Yazır vb.

Şanı yüce Peygamberimizin hadislerini; Kütüb-i Sitte’den

İslam’ın cihanşümul çağrılarını; Veda Hutbesinden

Maturidiyye Akaidi’ni Nureddin es-Sabuni’den

Maturidilik’i Sönmez Kutlu’dan

İlmihal’i Seyyid Ahmed Arvasi’den, Ömer Nasuhi Bilmen ’den

Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türkleri Zekeriya Kitapçı’dan

Divanı Lugât’it-Türk’ü; Kaşgarlı Mahmud’dan

Kaside’yi; Nefi’den, Nabi’den, Şeyh Galip Dede’den

Kutadgu Bilig’i (Kutlu Olma Bilgisi’ni); Yusuf Has Hacip’ten

Devlet ve Aile Ahlakını; Kınalızade Ali Efendi’den

Hz. Resulullah’a duyulan sonsuz sevgiyi; Fuzuli’nin Su Kasidesi’nden

Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inden

Arif Nihat Asya’nın Naat’ından

Nurullah Genç’in Yağmur’undan

Türk destanlarını Dede Korkut’tan

Gazel’i; Fuzuli’den

Hikmet’i; Hoca Ahmed Yesevi’den

Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar’ı Fuat Köprülü’den

Mukaddime ’yi, tarih sosyolojisini; İbn-i Haldun’dan

Mektubât’ı; İmam-ı Rabbani ’den

İhya ’yı; Gazali’den

Faziletli Şehri’ni; Farabi’den

Divan’ı; Yunus Emre’den

Mesnevi’yi; Mevlana’dan

Besmele ’yi; Hacı Bektaş’tan

Osman Gazi’ye vasiyeti; Şeyh Edebali’den

Marifet’i; Erzurumlu İbrahim Hakkı’dan

Vatan Yahut Silistre’yi; Namık Kemal’den

Bu Vatanın Kimin Olduğunu; Orhan Şaik Gökyay’dan

“Diyar-ı küfrü gezdim beldeler, kâşaneler gördüm

Dolaştım mülk-i İslâmı bütün viraneler gördüm.” mısralarıyla İslam dünyasının yoksulluğa düşüşünün ızdırabını; Ziya Paşa’dan

Tezkire’ yi; Ali Emiri Efendi’den

Kamus-ı Türkî’yi; Şemsettin Sami’den

Mecelle’ yi; Ahmed Cevdet Paşa’dan

Son Sadrazamları, Son Asır Türk Şairlerini; İbn-ül Emin Mahmut Kemal İnal’dan

Çağlayanlar’ı; Ahmet Hikmet Müftüoğlu’ndan

Kara Bir Gün’ü; Süleyman Nazif’ten

Türkçülüğü; Ziya Gökalp’ten

Süleymaniye’de Bayram Sabah’ını; Yahya Kemal’den

Kızılelma, Topuz ve İncil Kaftan’ı; Ömer Seyfeddin’den

Buhranlarımız’ı; Said Halim Paşa’dan

Türkistan’ı; Zeki Velidi Togan’dan

Dilde, fikirde, işte birliği; İsmail Bey Gaspıralı’dan

Çanakkale Şehitleri’ni ve İstiklal Marşı’nı; Mehmed Akif’ten

Batı Trakya Cumhuriyeti’ni ve Teşkilat-ı Mahsusa’ yı; Eşref Kuşçubaşı’dan

Türk’ün Ateşle İmtihanı’nı; Halide Edip Adıvar’dan

Şu Çılgın Türkler’i; Turgut Özakman’dan

Ah Yemen’i, Çanakkale’yi, Plevne’yi; Mehmet Niyazi Özdemir’den

Merdiven’i; Ahmed Haşim’den

Bozkurtların Dirilişi’ni, Türk Ülküsü’nü; Hüseyin Nihal Atsız’dan

Abide Şahsiyetler’i Semiha Ayverdi Hanımefendi’den

Balkanlar’daki Türk’ün mimari mirasını Ekrem Hakkı Ayverdi’den

İsyan’ın Ahlâkı’nı, Büyük Fetih’i; Nurettin Topçu’dan

Ülkücü’nün Çilesi’ni; Galip Erdem’den

Maarif Davamız’ı; Mümtaz Turhan’dan

Orhun Abideleri’ni; Muharrem Ergin’den

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu; Peyami Safa’dan

Sakarya’yı; Necip Fazıl’dan

Devlet Ana’yı; Kemal Tahir’den

Türkçe’nin Sırları’nı; Nihat Sami Banarlı’dan

Çöle İnen Nur’u; Muhammed Esed’den

Türk İslam Ülküsü’nü; Seyyid Ahmed Arvasi’den

Türkistan’ı; Yavuz Bülent Bakiler ’den

Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esaslarını; Sadri Maksudi Arsal’dan

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi’ni, Selçuklu Tarihi’ni; Osman Turan’dan

Osmanlı Tarihi’ni; Halil İnalcık’tan, Yılmaz Öztuna’dan, İlber Ortaylı’dan

Siyaset ve Sosyoloji; Kemal Karpat’tan

İdeoloji ’yi; Şerif Mardin’den

Sosyoloji ’yi; Orhan Türkdoğan’dan, Mehmet Eröz’den

Türk Milli Kültürü’nü; İbrahim Kafesoğlu’ndan

İdeal ve İdeoloji ‘yi, İnmeyen Bayrak’ı, Coğrafyanın Vatan Oluşunu; Remzi Oğuz Arık’tan

Destanları; Mustafa Necati Sepetçioğlu’ndan

Umran’ı ve Çağın Vicdanı Olma Arzusunu; Cemil Meriç’ten

Kültürü ve milliyetçiliği; Erol Güngör’den

Milliyetçi Eğitim Sistemi’ni Necmettin Hacıeminoğlu’dan

Dokuz Işık ve Yeni Ufuklara Doğru’yu; Alparslan Türkeş’ten

Dündar Taşer’in Büyük Türkiye’sini; Ziya Nur Aksun’dan

Kitap, Devlet, Tarih Şuurunu, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuka Bağlılığı; Nevzat Köseoğlu’ndan

İktisat ve zihniyet dünyamızı; Sabri Ülgener’den

Osmanlı İktisadını; Mehmet Genç’ten

Bayrak ve Fetih Marşı’nı; Arif Nihat Asya’dan

Beklenen Kahraman’ı; Osman Yüksel Serdengeçti’den

Felsefe ve siyaseti; Durmuş Hocaoğlu’ndan

Mihriban’ı,

“Ben milletim uğruna adamışım kendimi

Bir doğrunun imanı, bin eğriyi düzeltir.

Zulüm Azrail olsa, ben Hakk-ı tutacağım

Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.”

Mısralarıyla ülkücü mücadele adamının dava felsefesini; Abdürrahim Karakoç’tan

Kırım’ı; Mustafa Cemiloğlu’ndan

Sitare’yi, Türkiyem’i ve Mavi Türkü’yü; Dilaver Cebeci’den

Erbain ve Amentü’yü; İsmet Özel’den

Diriliş’i; Sezai Karakoç’tan

Sır’ı ve Ya Tahammül Ya Sefer’i; Mustafa Kutlu’dan

Kırım Türklüğü ’nün Dinmeyen Vatan Hasreti’ni; Cengiz Dağcı’dan

Kırgızların Serencamı’nı; “Yıldırım Sesli Manascı’yı; Cengiz Aytmatov’dan

Kafkas İslam Ordusu’nu; Nuri Paşa’dan

Azerbaycan Türklüğünün Bağımsızlık Ateşi’ni 

“Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.” diyen Mehmet Emin Resulzade’den, Ebulfeyz Elçibey’den, Bahtiyar Vahapzade’den

Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk’ün Bayrağına’yı,  Üzeyir Hacıbeyli’den

Kerkük’ü, Mum Kimin Yanan Kerkük’ü Necdet Koçak’tan, Mehmet Özbek ve Abdurrahman Kızılay’dan

Bosna’yı, İslam’ın Avrupa’daki son kalesini Aliya İzzet Begoviç’ten

Batı Trakya Türklüğü ’nü, Sadık Ahmet’ten

Doğu Türkistan’ı; Kadim medeniyetimizin beşiği, Türklüğün bir türlü dinmeyen gönül yarasını; Şehit Osman Batur’dan, İsa Yusuf Alptekin’den

Ak toprakları, Azap Toprakları’nı, Sancıyı, Cumhuriyet Türküsü ’nü; Emine Işınsu’dan

Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi’ni; İskender Öksüz’den

Ülkücü Dünya Görüşü ‘nü; Metin Kaplan’dan

Ülkücü Hareket’in Tarihçesi’ni; Hakkı Öznur’dan

Bozgunda Fetih Rüyası’nı ve Aşk Estetiği’ni; Beşir Ayvazoğlu’ndan

Ülkü Ocakları’nı (1966-1980); Metin Turhan’dan

Türk İslam Ülküsünün Temel Meseleleri’ni; Tuğrul Salman’dan

Ayaklı Kütüphaneler’i; Dursun Gürlek’ten öğrenir.

Bütün Doğu ve Batı klasiklerini okur.

Bir cevap yazın