Nisan 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TAŞ OLSA YANMIŞ İDİ TOPRAK OLDU DAYANDI: ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

Türk Edebiyatı tarihçilerinin, Türk Halk Edebiyatı müdavimleri ve mütehassıslarının, Türk Halkbilimi araştırıcılarının yüksek ve kıymetli birikimlerinden uyanan bir duyguya, o birikimlerin akademik havasını pas geçip saf bir Âşık Veysel sevgisinin katılımıyla oluşan kalem oynatma hissine adayacağız sınırlı ruhumuzu. Bizim ona olan saf sevgimiz, onun sadece toprağa olan sevdası ile yine aşık atamaz ya; bir yerde bunun bilincidir mahcubiyetimizi teminat altına alan. Kaldı ki bize sorarsanız, onu âşık yapan hudutsuz aşkının kaynağı her zaman topraktır; toprağa olan sadakatinden mülhem olmuştur aşkınlığı. Hâl böyleyken, Âşık Veysel’i anlatmak için, Âşık’ın anladığı toprağı anlamlandırmak…

Devamı
Şubat 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

İSMİYLE MÜSEMMA BİR DEĞERDİ VE YÜKSELDİ SONSUZ GÖKLERE AY IŞIĞI GİBİ: ŞEHİT PİLOT TEĞMEN AYFER GÖK

Bir çocuğun okul çağı yedinci yaşının içidir bizim buralarda, bizim buralar dediğim ise Burdur’un Bucak ilçesi; hemşerisi olmakla mağrur olduğum Ayfer Gök’ün memleketi. Pilot Teğmen’in hikâyesi benim için ilkokul çağlarımda başlamıştı. Aslında kendisi için bu dünyada sona eren hikâyenin ukbâda yeniden yazılacağı bir tarihti ilkokul çağımda yaşadıklarım. Çünkü değil ben büyüklerim bile haberdar olduklarında onun varlığından, onun yokluğunu işitiyorduk başta belediye hoparlörlerinden. İşte 9 Şubat 2001 tarihli o cuma gününe ait hatırımda canlananların en belirgin çizgilerini oluşturan mefhum; Eylül 2000’de ilköğretim birinci sınıfa başlayan bir çocuğun ilk yarıyıl tatili biterken…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

EFENDİLER! YARIN CUMHURİYETİ İLÂN EDECEĞİZ…

28 Ekim 1923 günü Çankaya’da İsmet Paşa (İnönü), Fethi Bey (Okyar), Kâzım Paşa (Özalp), Kemâlettin Sami Paşa, Halit Paşa, Rize Meb’usu Fuat Bey ve Afyonkarahisar Meb’usu Ruşen Eşref Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın misafirleri olarak akşam yemeğine davetli olmuşlardır. O akşam yemekte, kabine bunalımından çıkmanın yolunu Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarına göstermiştir. Mustafa Kemal Paşa, yemek esnasında, “Efendiler! Yarın Cumhuriyet ilân edeceğiz…” demiştir. Sevgili Yeni Ufuk okurları; bugün Cumhuriyetimizin 95. yılını idrak etmenin sevinç ve gururunu hissetmemizi sağlayan başlangıç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu…

Devamı
Eylül 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

SENTEZ MUHASEBELERİNDE ERTELENMİŞ BİR DENEME: TÜRKÇÜLÜK TEZ İSE DEVLET ANTİTEZ MİDİR?

Müspet ilimlere göre; basit yapılı maddelerden karmaşık yapılı maddeler elde edilmesi, iki farklı maddenin birleşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmesi anlamına gelen sentez sosyal ilimler içinde de daha farklı bir anlam ihtiva etmez. Kavramlar biraz değişmekle birlikte, çeşitli öğeleri bir araya getirme, bir bütün içinde birleştirme olarak anlayabiliriz sentezi. Dolayısıyla sentezin şartları için diyebiliriz ki bir teze ve bir de antiteze ihtiyacımız vardır. İş bu girizgâhı fazla uzatmadan meseleye gelmek gerekirse biz bu yazıda Türkçülüğü tez, devleti de antitez görerek bir sentez oluşturma iddiasında değiliz. Zira…

Devamı
Ağustos 2018 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

KULA GÖLGE İSE DE ALLAH’A AYANDIR

Gök yine yarılıyor gibiydi… Yağmuru çok seven ama ıslanmaktan korkanlar, bulutların kasvetli danslarından çıkan şiddetli patlamaları, sadece duymakla geçiştiriyor ve yukarı bakmıyorlardı. Şehrin iyi adamlarının saatleriydi; bir kere de olsa tüm insanların hep yere eğilen başlarını gördüklerinde en çok onlar mutlu olurlardı. Çünkü insanların ya vakti yoktu utanmaya ya da gönlü. Ancak yağmur yağdığında bir anlık ar etmiş gibi görünürlerdi. Eski Muğla’nın çok da eskisi olmayan ama “Ben buraya bizimkilerden de önce geldim.” dediğinde artık pek de garipsenmeyen biriydi Enver, alışmışlardı. Kendisini şehrin iyi adamlarından zannetmezdi. Onun huyuydu, yağmuru sever,…

Devamı
Haziran 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

FENÂ Fİ’D-DEVLE VE’L-MİLLE KAVRAMINI ANLAMAK YA DA ENTELEKTÜEL BİR SAVAŞÇI OLARAK DÜNDAR TAŞER

Ülkücü literatürde ince bir meydan okumanın da ifadesi olan bir argüman vardır: “Taşer’i bilmeyen davasını ne bilir…” Sitemle karışık bu yargının doğuşu, Türk milliyetçiliğinin yapılacak değil, öğrenilecek bir şey olduğuna inananların Dündar Taşer’i gün geçtikçe daha iyi anlamasından sonra olmuştur. O’nu bir yazıyla yâd edebilecek kadar dâhi anlayabilmenin büyüklüğünden şüphemiz olmadığından birkaç kelâm etmeyi yerinde bulduk. Peki, nedir Dündar Taşer’i bilmekteki bu önem yahut davayı bilmekle kurulan doğru orantıdaki değer? Aslında hiç karmaşık değil; bilimsel bir muhakeme gücü ve iman esasları ile Türk milliyetçiliği ülküsüne adanmış bir hayatın izleri sürüldüğünde…

Devamı
Mayıs 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

RAMAZAN AYI ARİFESİNDE MÂKUL BİR SORUŞTURMA: ORUÇ SADECE BEDENÎ BİR İBADET MİDİR?

Bir insanın Müslüman olduğunu gösteren beş türlü ibadet vardır. Başka bir deyişle, galat-ı meşhur, yani İslâm’ın şartları olarak bildiğimiz bu beş türlü ibadetin olduğunu biz, Hz. Peygamber’in Cibril hadisinden öğreniriz. Zaman içerisinde sınıflandırmalar yapılarak bedenî ibadet tasnifine konulan oruç ise, beş ibadetten birisidir. Peki, yazımızın başlığında olduğu gibi sormak gerekirse, oruç sadece bedenî bir ibadet midir gerçekten? Mülahaza ettiğimiz mefhumu ortaya koyarken onun bir kavram olarak etimolojisine bakmayı faydalı buluyoruz. Oruç kelimesinin kökeni Farsçaya dayanır. Kelimenin bizim dilimizde oruç hâlini alma serüvenini incelediğimizde ilk önce Farsça “rûz” sözcüğüne rastladık; gün…

Devamı