Şubat 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

DİN-KÜLTÜR-ŞAHSİYET

Din kavramını açıklarken genellikle mensup olduğumuz dine göre tanımlamalar yapmaya çalışırız. Oysa din, sadece mensup olduğumuz dinle açıklanamamaktadır. Eğer biz din tanımımızı kendi dinimize göre yorumlarsak başka dinlere de kendi dinimizin statüsünü veririz ki bu yanlış bir anlayış olacaktır. Biz dinin kültür ile bağlantısını inceleyeceğimiz için konumuza uygun olacak şekilde tanımlardan faydalanacağız. Din deyince kısaca: “Aşkın bir varlıktan kaynağını alarak, fertleri ve toplumu iyi, güzel ve doğruya yönlendirme iddiası taşıyan inanç sistemi” şeklinde bir tanım belirleyerek konumuza girmek istiyoruz. Yaptığımız tanıma göre dinin hem fertle hem de toplumla ilgili olduğunu…

Devamı
Mart 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ZAMAN TASAVVURU

Zamanı aşma cehdi göstermiş neslime ve gösterme iradesi taşıyanlara ithafen… Geçmiş asırların gelecek asırlara bağlanacağı anları hayal edebiliyorsak, içimize gizlenmiş hazineyi hissetmeye başlamışız demektir. O hazine ki yaşadığımız hayatın kabusa çevrilmesinin de bir anlamda sebebidir. Yalnız bize ait olan bu hazine, cazibesiyle odakları üzerine çekerken, ona ulaşmak isteyen eller ise bizi böyle bir kâbusun içine soktu, hazineye ulaşamadıkları gibi sahibi olan bizlerin de faydalanamamasına sebep oldular. Bizim o kutsal hazinemiz kültürümüzdür. Zulme göz yummayan asaletimizdir, en önemlisi zamanı aşabilme cehdimiz, çağlar kapatıp çağlar açabilmemizdir… Batı, kış günlerinin en karanlık günlerindeki…

Devamı
Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

DİL-KÜLTÜR-ŞAHSİYET

Türkçemizin güzelliklerini anlatmaktan daha çok dillerin fert ve millet hayatındaki yerini bulmaya çalışacağımız bu yazımızda dili, konuştuğumuz kelimeler toplamı olarak değil bir sosyal müessese olarak görüyoruz ve bize bu fırsatı verdiği için Türkçemize şükranlarımızı sunuyoruz. Her insan bir toplumun ve tabiatın içerisine doğar. Toplum ve tabiatla iç içe olan insan, kendisini var etmek ister. Kendisini var eden değerler ile kavramlar oluşturur; bu kavramlar ile düşünür ve hisseder. Kendisini ifade etmek için dili kullanır. Aynı zamanda insan kendisinin meydana getirdiği anlam değer dünyasını ve kavramları, içinde bulunduğu toplumdan alır ve farkında…

Devamı
Mayıs 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK BAYRAMI VESİLESİYLE TÜRKÇÜLÜK KAVRAMININ MUHTEVASI

Türkçülük için 3 Mayıs 1944, yeni bir miladı işaret eder. Türkçülerin, kalabalıklar halinde birleştiği, yürüyüşler yaptığı ve başkaldırdığı bir miladı. Türkçüler daha önceleri de birçok defa birleştiler ve başkaldırı hareketinin öncüleri oldular. Tarihi Sultanahmet mitingi, Osmanlı’nın işgaline karşı bir başkaldırı hareketi olmuş ve gönüllerimize kazınmıştır. Milli mücadeleyi başlatan ve güç veren yine Türkçüler olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti devleti Türkçülük üzerine inşa edilmiştir. Fakat 3 Mayıs’ın farkı, Türk Milliyetçiliği ilkelerine göre inşa edilen devletin, tek parti rejimine karşı, devletin kurucu fikrinden taviz verildiği gerekçesiyle yapılan bir başkaldırı olmasıdır. Bu önemli güne…

Devamı