Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

SESİN, SÖZÜN VE ANLAMIN BÜYÜK USTASI FUZÛLÎ

İnsana eşref-i mahlûkât (yaratılmışların en şereflisi) sıfatını hak ettiren vasıfların başında onun akıl ve ruh yönünden yükselebilme özelliği bulunur. Akıl, yücelmesini ilimle sağlarken ruh, öze yapılan hissî yolculukla derecesini artırır. İnsan-ı kâmil olmaksa çoğu zaman bu ikisinin birbirini beslemesi ve dengelemesi ile ilgilidir. İnsan duygu ve düşüncesinin dile ve anlama dayalı estetik zirvesi olarak kabul edilen şiirin, bakıldığında hem aklın hem ruhun erdemini ortaya koyabilen en önemli edebiyat türü olduğu görülür.  Bu çıkarım, şüphe yok ki şiir ışıkları çağlar ötesinden günümüze ulaşmayı başaran pek çok şairin parıltısında gördüğümüz özelliklerin genel…

Devamı
Mayıs 2019 Özel Sayısı Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

EVİM DEVLET, YUVAM VATAN…

Toplumsal birlikteliğin inşası ve devamı noktasında en özel gördüğüm çekirdek yapıyı; belli bir nizamla kurgulanmış, tuğla tuğla örgütlenmiş ve kabuklaşmış dış görüntüsü ile ‘ev’ olarak, evi de yaşam ihtiva eden iç sıcaklığı ile ‘yuva’ olarak tanımlamışımdır hep. Bir evi yuva olarak nitelendirmeyi, ocağında tencere kaynamasına; kapısında omuz omuza dizilmiş, büyüklere ait ayakkabı ve terliklerin yanındaki çocuk potinlerinin ve çizmelerinin varlığına; belki sıvası dökülmüş duvara yaslı duran bir değnek ile çalı süpürgesi ve tozlu el küreğine; kış aylarında bacasından hayat belirtisi olarak göğe uzanan soba dumanının nazlı nazlı süzülmesine bakarak yapmışımdır.…

Devamı