MİLLÎ ŞEHİT: BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI KEMAL BEY

İnsan büyür beşikte, Mezarda yatmak için. Ve… Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için. Ermeni azgınlığına ve komitacılığa kurban edilen Kemal Bey’in aziz hâtırası aradan yıllar geçtikten sonra, bugün dahi yüreğimizi sızlatmaktadır. İDDİA Fâcia 1919 yılı Şubat ayında başlamıştı. Daha önce yargılanan ve berâat eden Kaymakam Kemal Bey Ermeni tehcirinde ölümlere sebebiyet verdiği iddiası ve îdam isteği ile tekrar yargılanacaktı. O devirde Kemal Bey’i savunacak bir avukat bile bulmak zor iken Sadeddin Ferid Bey büyük bir cesâret timsali göstererek Kemal Bey’in müdâfaasını gönüllü olarak üzerine aldı. Yargılanmasını gerektiren iddia ise Kaymakam…

Devamı