HARS VE TEHZİB

Hars ve tehzib kavramları Ziya Gökalp tarafından Osmanlı İmparatorluğunun içinde bulunduğu buhranlı dönemde Batı Medeniyeti örnek alınarak gerçekleştirilecek değişimlerin yön tayinini belirlemek amacıyla ortaya atılmıştır. Osmanlı imparatorluğu sınırları içerisinde çıkan ayaklanmalar, Balkanlarda ulus devlet kurmak amacıyla oluşturulmuş ittifaklar ve Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere bekleyen İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletlerin oluşturduğu büyük tehditlerle karşı karşıyaydı. Her türlü sosyal, siyasal, ekonomik büyük değişim ve bunalım dönemlerinde sarsıntının yol açtığı kargaşa karşısında bir çıkış yolu ve yeni bir dayanak bulma gereksinimi insanları değişim sorunları ya da değerler sistemi üzerinde ayrıntılı incelemeler yapmaya zorlamıştır.…

Devamı