Nisan 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

İNSAN ÜZERİNE

Girizgâh <<Dünyanın en stratejik ve en değerli ham maddesi,  İNSAN’dır>>                                                                                               S.Ahmed ARVASİ                 Her bir insan, bizzat insani varlığa sahip olduğun için, kendisini yani insanı bildiğini ve tanıdığını düşünür. Aynı insan, bu bilme ve tanıma düşüncesi üzerine, bir  <<Düşünce Disiplini>> veya << Dünya Görüşü-Dünya Yorumu>> inşa eder. İnşa edilen bu <<Düşünce Disiplini>> veya << Dünya Görüşünün>>  doğru/güzel/iyi/ahlâli olması, bilme ve tanıma iddiasında bulunduğumuz insanın keyfiyetinin her yönüyle “kavrama, kuşatma ve gerçek” olmasıyla doğru orantılıdır.                 Bütün felsefi sistemler, ideolojiler, dünya görüşleri, beşeri ve semavi dinler, insanı tarif ederlerken, önceledikleri…

Devamı
Temmuz 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

İKRA ‘’OKU’’ EMRİ ÜZERİNE

Okuyacak kişi için: Anlama kolaylığı ve anlam bütünlüğünü sağlaması açısından ilk olarak, yazının sonundaki ‘’sonuç olarak’’ kısmını okuması tavsiye olunur. Okuma-yazma bileni az, kitaba sahip olmayan bir toplum içinden ‘’Seçilmiş İnsan’’ Hz. Muhammed (sav)’e vahyin ilk emrinin İKRA (oku) olması çok manidardır. İlk vahiy olan Alak sûresinin âyetini hatırlayalım: ‘’Seni sevgiyle yaratan, cömert Rabb’inin adıyla oku!’’ Yaratmadaki arzu, tasavvur ve iradeden dolayı sevgi vardır. Sevginin içinde şefkat, merhamet ve cömertlik de bulunması sebebiyle, âyete böyle meal vermeyi (tercüme etmeyi) uygun buluyoruz. Okuma fiili, aklın ve kalbin de dâhil olduğu,  anlama,…

Devamı
Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

İslâm’ın Beş Temel Değeri

Kısaca “İnsan – Allah ilişkisi” olarak tarif edebileceğimiz DİN; “Akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ve peygamberlerin bildirdiği hakikatleri kabul edip inanmaya çağıran ilahi bir kanundur.” (Elmalılı Hamdi Yazır), “Akıl sahibi insanları kendi irade ve istekleri ile bizzat onlar için hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi bir kanundur.” (A.H. Akseki), “Akıl sahiplerini kendi iradeleri ile şimdiki halde (Dünyada) mutluluğa, gelecekte (Ahirette) felâha (Kurtuluşa) sevk eden, Allah tarafından konulmuş bir kanundur.” (Tahanevi) diye tarif edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de de din, “Allah tarafından konulan ve insanları O’na ulaştıran yol”…

Devamı
Aralık 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

DÜŞÜNCE-ZAMAN-HAYAT DİSİPLİNİ

DÜŞÜNCE DİSİPLİNİ Disiplinden söz edildiğinde hemen aklımıza gelen “Baskı-Tahakküm” mü oluyor? Hâlbuki biz ondan bahsetmiyoruz. Disiplinden kastımız ve anladığımız intizam veya düzenliliktir. İnsan için “olmazsa olmaz” olan düşünce veya fikir; insanın neye, nasıl ve niçin inandığını, nasıl ve niçin yaşadığını, neyi, niçin tercih ettiğini ifade eder. Başka bir ifadeyle düşünce/fikir insanın tercihlerinin ifade ettiği manadır. İnsan, hayatı anlamlı kılarak yaşayabildiği zaman derin bir huzur ve mutluluk hissi duyabilir, yaşadığının farkına varabilir. Yaşadığımızın farkına varabilmek, hayatımızdaki tercihlerin umumî olarak “doğru, güzel ve iyi” olmasıyla mümkün. Tercihlerimizin “doğru, güzel ve iyi” olarak…

Devamı
Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

EYLÜL’ÜN HATIRLATTIKLARI

Darbeler, -kim nasıl gerçekleştirirse gerçekleştirsin-bütün dünyada üzerinde en çok konuşulan ve yazılan hadiselerdendir. Bizim ülkemizde de bu böyle olmuştur; darbe taraftarı olanlar ve darbe karşıtları çokça söylemiş ve yazmıştır. Fakat bizde darbeye karşı olanlar ancak darbecilerin tesiri yok olmaya yüz tuttuğunda açıktan açığa konuşup yazabilme cesareti bulabilmişlerdir. Kanaatimizce bunun sebebi Sabri Ülgener’in tabiriyle ‘’Şahsiyet sahibi Entelektüel’’imizin olmayışıdır. Bu meselenin hamiyetli araştırmacılarımızı beklediğini işaret ederek asıl konumuza dönerek diyeceğimiz odur ki; gerçekleştirilmiş hiçbir darbe veya darbe girişimi, sadece o günün veya o anın eseri ve sonucu değildir. Orhan Türkdoğan hocamızın ifade…

Devamı
Ekim 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

EYLÜL’E… Havada Hüzün Kokusu Var…

‘‘Bugünü kontrol edenler, geçmişi kontrol edebilirler. Geçmişin kontrolünü elinde tutanlar, geleceği kontrol ve tayin edebilirler.’’ ORWELL İnsan, ancak mazisi kadar var ve güçlü olabilir. Toplumlar da insanlardan müteşekkil olduğu için, mazileri kadar var ve güçlüdür. Toplumların var olabilmesi, varlıklarının güçlü bir şekilde devam ettirilebilmeleri için, güçlü-doğru bir mazi bilgisine, tarih şuuruna sahip olmaları gerektiği izahtan vareste bir ‘‘fıtri kanuniyet’’tir. İnsan ve toplum hayatı, bu <<fıtri kanun>> içinde akıp giderken; bu kanunu ihmal ve inkâr eden insan ve toplumların yok olduğu veya yok oluşa sürüklendiğini, kanunun farkında olan insan ve toplumların…

Devamı
Nisan 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

İNANMAK

Âdemoğlunun varlık sahasına çıktığı andan bugüne en büyük, en çetin meselesinin “inanmak” olduğu; güneş kadar açık ve kesin bir hakikat. Bizden öncekilerin yaşadığı, bizim de yaşamakta olduğumuz bu “çetin problemi”, bugün ve yarın yaşayacak olan insanımız için daha hafif sarsıntılarla, yaşayacakları çatışmanın tahribatını en aza indirerek çözmelerine yardımcı ve rehber olmak, hepimizin en temel vazife ve sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Hayatın ilk insanla başlayıp devam edegelen kesintisiz bir hat üzerinde devam edecek olan “seçilmiş insanların/peygamberlerin” tebliğ ettikleri; Allah’tan başka ilah ve büyük tanımayan, çağın/modernitenin mabutlarını reddeden, modern Firavun, modern Tiran ve…

Devamı