TÜRKÜZ VARACAĞIZ KIZILELMA’YA

Sen, Oğuz Ata’nın has milleti, sen! Sen, son Peygamberin has ümmeti. sen! O seni boğmadan, boğ zilleti sen! … Uyan! Ey Türk oğlu! Uyumak nene? Kalk, doğrul yerinden! Yürü, geç öne!   Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu   Toplumların en gelişmiş hâli “millet”lerdir. Millet, köklü bir geçmişe dayanan, etnik unsur fark etmeden, aynı dili konuşan, aynı duyguları paylaşan, uzun yıllar boyunca oluşumlar geçirmiş insanların oluşturduğu topluluktur. Bu insanların birbirleri için çalışmaları milletin menfaatlerini yükseltme hedefini ortaya çıkarır. Bu hedefin geçmiş birikiminin olması çok önemlidir. Aziz Türk Milleti de böyle bir hedef edinmiş…

Devamı