Haziran 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

“MİLLETİN TALAT’I” MEHMET TALAT PAŞA’NIN HAYATI BÖLÜM 2

Talat Paşa Bab-ı Ali baskınında da etkili bir rol oynamıştır. Baskıdan sonra bölgeye gelmiş ve yaşanan gelişmeleri kontrol altına almıştır. Bab-ı Ali baskınından sonra Cemiyet her ne kadar Edirne’yi I. Balkan Harbinde geri almak istemişse de başarılı olamamıştır hatta bu uğurda yapılan hareketlerden biri de Şarköy çıkarmasıdır ve maalesef başarısız olmuştur. Lakin İTC Edirne’den vazgeçmemiş ve Edirne’yi tekrardan fethetmek için fırsat kollamaya başlamıştır. Nitekim böyle bir fırsatın çıkması uzun sürmemiş, Balkan Harplerinin ilkinde Osmanlıya karşı birleşen devletler bu sefer de Osmanlı’dan miras kalan toprakların bölümünde sıkıntı yaşamış ve kelimenin tam…

Devamı
Mayıs 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

“BİZİM TALAT” MEHMET TALAT PAŞA’NIN HAYATI

Talat Paşa Tevfik Çavdar’a göre 1876, Hasan Babacan’a göre ise 1874 yılında Edirne Kırcaali’nde dünyaya gelmiştir. 9 Aralık 1917 yılında dönemin Alman Büyükelçisi Bernstroff ondan şöyle bahsediyordu: ‘‘Talat Paşa bir Ortadoğuluda hiçbir şekilde görülmeyecek özelliklere sâhiptir. Her şeyden önce o dürüst ve çalışkan birisidir. Ayrıca o kendi çıkarını düşünmeyen bir vatanseverdir.” Bernstroff’tan evvel Almanya İstanbul Büyükelçiliğini yürüten ve daha sonra Alman Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlenecek olan Kühlman ise Talat Paşa’yı şöyle betimler: ‘‘Talat, geniş omuzlu, iri yapılı, etkileyici gözleri olan ve sâkin görünüşlü bir adamdı. Ayrıca inanılmaz bir irâde…

Devamı