Abide Şahsiyetlerden Şubat 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

MUNTAZAM AİLESİ

Memduh Muntazam Bey, Maliye’de mümeyyizdir, Mülkiye mezunudur; yakası kolalı, kravatı ve mendili çorabına uygun, saçı düzgün taranmış, pabucu daima boyalıdır. Her gün saat 09:42’de evden çıkar, tam 9’a 8 kala daireye ulaşır. Masanın üstü tertemizdir. Çok şekerli kahvesini içer, oda arkadaşlarının hatırını kibarca sorar, 09:30’da Müdür Beye arzda bulunur. Müdür Bey kısaca, talimatını verir ve onu savar. Aslında; Müdür Beye bildireceği bir mesele yoktur. Maksat varlığını hatırlatmak ve hürmetlerini sunmaktır. “Yazılmasa da olur” cinsinden birkaç evrakı hazırlar. Nokta, virgül soru işaretlerine dikkat eder, kâğıdın soldan 1/5’ini dosyalama deliği için itina…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ocak 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ROMANTİZME DAİR

              Aşk imiş her ne varsa âlemde               İlim bir kil’ü kal imiş ancak…                 Gençlerin, hatta benim yaşımdakilerin bile ağzından, romantizmi küçümseyen sözler işitiliyor. Alt yapı bezirgânlarının kesif propagandası ciddi edalı, çok sürümlü gazetelerin köşesinden âlimane açılan yaylım ateşi birçok kimseyi etkiliyor.                 Bir iktisattır tutturuldu, o hale geldi ki iktisattan başka her şey değersizdir. İktisat deyince de yalnız “Marksist” iktisat bilimseldir. Başkaları mânâsız lâflardır. Üstelik bu söz kalabalığının propagandacıları da ya hukukçu, ya gazeteci! Yani hiç biri iktisatçı değil. İktisatçıdan başkası doğruyu bilemediğine göre, bu zevat mademki iktisatçı…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

DÖRT GAZİ

93 Harbi millet hafızasında bir tarih başlangıcı ve bir dönem sonudur. Bir felaket ifadesidir. 1699’da biten fetihler devrinden sonra düşmanın, Anadolu toprağına, kimsenin gelemeyeceğine inandığımız öze saldırmasıdır. “Aldı Nemçe bizim Nazlı Budin’i” diye yas tutan bir milletin Erzurum’u, Kars’ı savunmaya mecbur oluşudur. Ne korkunç bir kader… Bütün kahramanlıklara, kumanda kademesinde Gazi Osman Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa gibi deha sahiplerinin bulunmasına rağmen, Rumeli’nin büyük kısmı ile Anadolu’nun üç vilayeti (Kars-Ardahan-Artvin) elden çıkmıştır. Dahili azınlıkların, harici düşmanla beraber olduğu, onlar bayram ederken bizim yas tuttuğumuz bir tarihtir 93. “Üç vilayet” fethedilmiş,…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ağustos 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

MİLLİYETÇİ HAREKET VE GENÇLİK

Gençlik, millet geleceğinin teminatıdır. Türk Milleti kalkınma mücadelesini, semizleyip, geviş getirmek emeliyle yapmakta değildir. Bizim için kuvvetli, haysiyetli bir devlet olmak, müreffeh bir cemiyet olmaktan önce ve yücedir. Eğer gençliğe gerekli ihtimam gösterilmezse, kalkınma savaşı kazanılsa bile milletin akıbeti tehlikeli olabilir. Türk tarihi, binlerce senelik geçmişi içinde, zaferleri kadar buhranlar atlatmış ve bütün bunlardan sıyrılarak, yeniden cihan devletleri kurabilmiş ise, bunun tek dayanağı, cemiyet nizamındaki kararlı hayatiyet dolu cevherdir. “Büyüğünü ve küçüğünü bilmek” düsturu, Türk’ü asırların derinliğinden bugüne getiren temel unsurdur. Türk cemiyeti particilikten hürriyet şiirleri taklit etmekten evvel de…

Devamı