TÜRK MİLLİYETÇİLERİ VE İLETİŞİM

İletişim nedir? Sorusuna yanıt arayacak olursak en temel düzeyde “iletişim, kaynakta oluşturulan iletinin kanal ve oluklar aracılığıyla alıcıya veya hedef kitleye ulaştırılması” olarak tanımlayabiliriz. Bu temel tanımlamanın dışarısında karşımıza 4 bin küsur tanımlama çıkacaktır, elbette bu tanımların birçoğu birbirine benzer nitelikte ve iletilmek istenen ileti ortak anlamdadır. Daha açıklayıcı bir tanımlama ile Ünsal Oskay şu şekilde belirtmiştir; “İletişim kavramı o denli değişik alanlarda kullanılıyor ki, birbirinden çok ayrı anlamları yükleniyor. Yazılı kaynakların taranması yöntemiyle yapılan bir araştırmada sözcüğün 4560 kullanımı derlenmiş ve daha sonra 15 anlamı belirlenmiştir” (Oskay, 1982). Bahsedilen…

Devamı