“Söz gümüşse sükût altındır.” Târih ve kültürün insan hayatına en büyük katkısı şüphesiz günlük hayatta işimize yarayacak bilgilerin tabiri câizseYazının Devamı

“İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir Sen kendin bilmezsen Bu nice okumaktır.” Müellif Yunus Emre, yukarıdaki sözleri sarf ettiğinde 13.Yazının Devamı

“Her arayan bulamaz ama bulanlar dâima arayanlardır.” Bâzı sözler vardır ki mıknatıs gibi sizleri dibine çeker. Müellifini, ne zaman yazıldığını,Yazının Devamı

“Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı? Felekler yandı âhımdan muradım şem’i yanmaz mı?” Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde enYazının Devamı

“Zaman bir ejderdir ensemizde soluyan” Dünyanın yaşı insanlığın yaşından şüphesiz çok daha fazladır. Şöyle bir benzetme yapacak olursak konu dahaYazının Devamı

Dün, bugün, yarın… Aciz insanoğlunun zaman karşısındaki cehâletini anlatan üç önemli kavram. Anlamaya çalışırken anlamsızlaştıran, sonra neden anlamadığını sorgulayan ilginçYazının Devamı