Nisan 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

FİKİRLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANLARI

Bir fikrin en büyük düşmanı kimdir? O fikre muarız cenahlar mı? Hayır. Fikirden yoksun, şahsi ikballerini Kızılelma yapmış, nemelazımcı zihniyet mi? Hayır! Şüphesiz bunlar da fikir düşmanıdır; ama o fikrin en büyük düşmanı değildirler. Bir fikrin en büyük düşmanı, o fikre en çok zararı verenlerdir. Peki bir fikre, bir ideaya en büyük zararı verenler kimlerdir? O fikrin mensuplarının ta kendisidir. Elbette bir fikrin mensuplarının topyekûn ait oldukları fikri cenaha zarar olduklarını söylemiyorum. Ancak, mensubu olduğu fikre zarar veren, hatta düşmanlık yapan ve bu yaptığının farkında olmayan niceleri var. Mensubu olduğu…

Devamı
Mart 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

DALKAVUKLUK PARADİGMASI

Vaktiyle hüküm sürmüş bir padişahın yalnızca kendisine dalkavukluk etmekle görevli bir lalası ile arasında şöyle bir sohbet geçer; Padişah: ‘’Lala, şu patlıcan yok mu? Ne mübarek bir sebze, öyle değil mi?‘’ Lala başlar görevini icra etmeye; ‘’Haşmetlû hünkârım, sebzelerin en mübareğidir patlıcan. İmambayıldısı yapılır, karnıyarığı yapılır, hele dolması tadından yenmez.‘’ Bu cevap üzerine padişah; ‘’Abartma lala, alt tarafı patlıcan işte.’’ Lala yine görevine sadık şekilde; ‘’Haklısınız padişahım. Hadi dolması neyse de, diğer yemekleri o kadar da güzel değildir.‘’ Padişah dalkavukluk ehli lalasına kızar ve şöyle der; ‘’Ya lala sen ne…

Devamı
Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

YENİDEN İSTİKLAL HARBİ YAPALIM MI?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan, evvelinde kurtuluş mücadelesinin ruhu olan inanç ve düşüncenin adı olan Türkçülük ya da özel adıyla Türk milliyetçiliği, seçim dönemlerinde Türk milletinin oylarına talip olan siyaset sahnesinin birbirine zıt gibi görünümlü bazı cenahları tarafından suç derecesinde her daim hor görülmüştür. Söz konusu hor görme, Danıştay’ın öğrenci andı ile ilgili verdiği karar ile birlikte yeniden hortlamış ve liberal sol ile İslâmcı çevrelerin Türklüğe alerji kardeşliği bu vesile ile bir defa daha ortaya çıkmıştır. Türklüğe karşı yüksek alerji duyarlılığında İslâmcı çevreleri farklı kılan durum ise, Türkçülük karşıtı olmalarını günah…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ “TÜRKİYE MİLLİYETÇİLİĞİ” OLMASIN!

Siyasal ve düşünce hayatımızın en önemli unsurlarından biri olan Türk milliyetçiliği, modern anlamda bir fikir ve ideoloji olarak doğduğu 19. yüzyıldan bu tarafa bakıldığında, politik ve ideolojik olarak en buhranlı günlerini soğuk savaşın bitiminden günümüze kadar uzanan süreçte yaşamaktadır. Söz konusu buhran, politik ve ideolojik bir krizdir. 1919-1922 arasında vermiş olduğumuz kurtuluş mücadelesinin ruhu ve bu mücadelenin eseri olan cumhuriyetin kuruluş felsefesi Türk milliyetçiliği, 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başlarında ve ortalarında dünyadan ve Türkiye’den Türk milliyetçiliğine, Türk milliyetçiliğinden de dünyaya ve Türkiye’ye bakabilme kabiliyetini, soğuk savaş sonrasında sergileyememiştir. Bu…

Devamı
Eylül 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TÜRK’ÇÜYÜZ, TÜRKÇE’CİYİZ, TÜRKÇE’NİN ASKERLERİYİZ!

Kıymetli okurlar, evvela rahmetli Banarlı’nın Fuzuli’nin Duası isimli yazısından bir bölüm ile başlayalım: ‘’Fuzuli, başka dillerin Türkçe’den üstün oluşuna tahammül edemeyen bir milli duygu içinde Türkçe’ye hizmet etmiştir: Ol sebepden Fârisî lâfz ile çokdur nazm kim  Nazm-ı nâzük Türk lâfzıyle igen düşvâr olur  Mende tevfîk olsa bû düşvârı âsan eylerem  Nevbahâr olgaç dikenden berg-i gül izhâr olur.   ‘Fârisî ile çok sayıda şiir söylenmesinin sebebi, Türk diliyle ince şiir söylemenin güç olmasındandır. Fakat Allah yardım ederse ben bu güçlüğü yeneceğim! İlkbahar geldiği zaman, kuru dikenlerden nasıl gül yaprakları çıkmaya başlarsa;…

Devamı
Ağustos 2018 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

İŞGALDEN ZAFERE: 30 AĞUSTOS

Kocatepe, 26 Ağustos 1922… Vakit, tan yerinin ağarmasından evvel. Henüz uyanmış ve Gazi’ye kahve yapmaya hazırlanan yaver Muzaffer, çadırının önünde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın sesini duydu; “Allah’ım! Sen Türk milletini ve ordusunu muzaffer eyle!” diye dua ederken. Topçu ateşinden evvel Gazi’nin bu duası ile başladı, Türk’ün tarihine muhteşem bir sayfa daha açacak olan Büyük Taarruz! Daha sonra yola koyuldu Gazi. Kocatepe’nin zirvesine doğru at koşturdu. Fevzi, İsmet ve Nurettin Paşalar ile Kocatepe buluştu. Ve saat 04.30’da Türk topçusunun ateşi başladı. Sonrası malum; Türk Ordusu’nun 30 Ağustos’ta düşmana öldürücü darbeyi vurduğu…

Devamı
Haziran 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TARİH VATANDIR

Bir toplumun gelişmişlik seviyesini gösteren çeşitli temel unsurlar vardır. Bu unsurlar toplumu bilinçli hale getiren meziyetlerdir. Topluma bilinç niteliği kazandıran bu temel unsurlar içersinde en önemlilerinden biri, tarih bilincidir. Tarih bilincinden yoksun bir toplumun gelişmiş toplum olduğu düşünülemez. Türk toplumu ve tarih ilişkisine geçmeden evvel, tarih toplumlar için neden önemlidir ve toplumları neden gelişmişlik seviyesine yükseltir önce buna bakmamız gerekiyor. Tarih, aynı zamanda milletlerin milli kimliğini oluşturan hasletlerden biridir. Tarihi olmayan, ortak hatıra mirası bulunmayan bir topluluğa, millet denilemez. Bununla beraber, sadece bir tarihe sahip olmakta milletler için yeterli değildir.…

Devamı
Mayıs 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

SİVİLCELERE KESİN ÇÖZÜM: ÜLKÜCÜLÜK

Sivilce bir ergenlik sorunudur. Ergenlik döneminde gençlerin en önemli sıkıntılarından biridir. Sivilcesi çok olan genç, yaşıtlarınca alay konusudur. Öyle ki, uzmanlar gençlik sivilcesi sorununun basit bir mevzu olmadığını, gençlerin kendine olan güvenlerini zedelemeye kadar uzanan çeşitli tahribatları olduğunu söylüyorlar.  Bunlarla birlikte sivilceler nasıl geçer sorusunun, bu sorunu yaşayan herkes tarafından cevabı arandığı da bir hakikattir. Gençliğin, cildinde yaşadığı sivilce sorununun yanında, bir başka sivilce sorunu daha yaşadığına inanılır, milli münafıklarımızca. Bu bizim milli münafıklar, Ülkücülüğü, tıpkı gençlerin cildindeki sivilce gibi görürler. Onlara göre Ülkücülük, heyecanın, hevesin, ayakları yere basmamanın bir…

Devamı