Kitabın yazarı Cemal Kurnaz, edebiyat profesörüdür. Yayımlanmış birçok şiir, makale ve kitapları bulunmaktadır. Üretkenliğinin sürmesini diliyorum. Türk Olmak adlı kitap,Yazının Devamı

Giriş:        Türkler, târihleri boyunca herhangi bir dînî taassup içinde olmamışlar ve genellikle diğer din mensuplarına hoşgörüyle yaklaşmışlardır. İslâmlaşma sürecinden hemenYazının Devamı