Sorsam: Yeni zamanların en korkunç hastalığı hangisidir? Hemen herkes, bir saniye bile düşünmek ihtiyacı duymadan aynı cevabı verecek: Kanser. OlmadıYazının Devamı

Ortaçağ hakkında müstesna fikirlerimiz vardır. Dilimizden hiç düşürmez, yerli yersiz hep tekrar ederiz: Ortaçağ karanlığı, Ortaçağ iptidailiği, vs… Sayın aydınlarımızdan,Yazının Devamı

I Faşizm suçlaması diğer bütün suçlamalardan daha yaygındır. Yalnız milliyetçile­ri değil, çok defa birbiriyle hiç ilgisi olmayan zümreleri ve şahıslarıYazının Devamı

Önceki yazılarımızda faşizm deyimine tanınan değişik manaları açıklamaya Türk milliyetçilerini faşistlikle suçlamanın yanlış taraflarını belirtmeğe çalışmıştık. So­nuç olarak: 1- KomünizmeYazının Devamı