Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

TÜRKLÜK YOLUNDA BİR ALP: ZİYA GÖKALP

Yaşamı Türk Milliyetçiliği’nin en önemli fikir adamlarından, Türkçülük cereyanını sistemleştiren ideolog, Türk Sosyolojisinin kurucusu, İttihatçı, Milli Edebiyat devrinin en güçlü kalemi merhum Ziya Gökalp, içerisinde bulunduğumuz ekim ayında 92. ölüm yıldönümünde anılacakken, yaşamı, fikirleri, mücadelesi ve eserlerini, bizlere miras bıraktığı milli bakış açısından bir kez daha irdeleyerek, hem günümüze hem de gelecek nesillere taşımak, her Türk Milliyetçisi’nin bir görevi niteliğinde olacaktır. Böylelikle, fikriyatımızın içinde bulunduğu fraksiyonel tartışmalara bir ufuk açmak, aynı zamanda kurucu ideolojisinden ne yazık ki her geçen gün biraz daha uzaklaşarak milli devlet olma vasfını iyiden iyiye zedeleyen…

Devamı
Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

BÜYÜK TAARRUZ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

      ‘‘30 Ağustosu anarken, bir inanç gücünün kazandırdığı zaferi düşünüyor ve ona başlangıç olan 26 Ağustosu da hatırlıyoruz. 26 Ağustos, 40.000 kişinin 100.000’i darmadağın ettiği başka bir inanç savaşının Malazgirt’in de yıldönümüdür. Ve doğrusunu isterseniz, Türkiye Türklerine yakışan asıl bayram 26-30 Ağustos günlerinin bayramıdır.’’ (30 Ağustos ve Türk Ordusu – Hüseyin Nihâl ATSIZ) 1.Dünya Savaşı sonrası, savaştan mağlup olarak çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına yönelik, savaşın galip cephesi İtilaf Devletleri bünyesindeki ülkelerce başlatılan işgal hareketleri, 15 Mayıs 1919’da Yunan askerlerinin İzmir’e çıkmasıyla başlamış, takip eden süreçte başta payitaht İstanbul olmak üzere…

Devamı
Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

İSA YUSUF ALPTEKİN

“Gönül arzu eder ki; Türkistan meselesinin halledilmesi davasında öncülük şerefi Türkiye’nin olsun.’’ İsa Yusuf Alptekin 17 Aralık günü, ölümünün yirmi üçüncü yıldönümünde anılacak olan Doğu Türkistan Davası’nın ve Uygur Türklüğü’nün fedakâr, cefakâr ve unutulmaz önderlerinden İsa Yusuf Alptekin; gerek yaşamıyla, gerek mücadelesiyle, gerekse de fikirleriyle vefatının ardından da daima hatırlanan ve minnetle yâd edilen bir şahsiyet olmuştur. İsa Yusuf Alptekin, 1901 yılında Türk Dünyasının en kıymetli şehirlerinden biri olan Kaşgar’ın Yenihisar bölgesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunda, yaşadığı bölgede bulunan Çin’in devlet okullarından birinde ve birkaç medresede eğitim görmüş, Meşrep Meclisi’ne devam…

Devamı
Aralık 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Kıbrıs’ta Türk Katliamı: ‘Kanlı Noel’ (20-25 Aralık 1963)

Tarih boyunca Anadolu ve Akdeniz üzerindeki egemenliğin, vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olan Kıbrıs Adası, stratejik konumu ile bölgedeki hâkimiyet mücadelelerine en yoğun şekilde tanık olunan toprak parçalarından biri olmuştur. Aralarında Roma, Pers, Hitit, Mısır, Ceneviz gibi köklü medeniyetlerin de bulunduğu birçok siyasi yapı, Kıbrıs üzerinde koloni sahibi olarak, adanın idaresinde bulunmuştur. 1571 yılında ise II.Selim komutasındaki Osmanlı-Türk Ordusu adayı fethederek, kesintisiz 308 yıl sürecek Türk egemenliğini başlatmışlardır. Ancak 1878’de Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından imzalanan, Ayastefanos Anlaşması’nın İngiliz çıkarları doğrultusunda revize edilmiş hali diyebileceğimiz Berlin Anlaşması ile, Osmanlı-Türk toprakları üzerindeki Rus tehdidi ve…

Devamı

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç

Hayatı        Bosna Bağımsızlık Mücadelesi’nin ve Boşnak Müslümanlarının önderi Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925’te Bosna-Hersek’in Şamaç şehrinde doğmuştur. (Babaannesi, İstanbul-Üsküdar’li bir Türk, büyük dedesi ise Osmanlı Ordusu’nda subaydır.) Saraybosna’da Alman Lisesi’nde eğitim gördüğü yıllarda, henüz 16 yaşındayken, bir grup arkadaşıyla birlikte, ‘‘Mladi Musilmani (Müslüman Gençler Kulübü)’’ adıyla bir teşkilat kurmuş, eğitim ve hayır faaliyetleri gerçekleştirmeye başlamıştır. İzzetbegoviç, bu dönemde Bosna-Hersek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çıkartılan ‘‘Takvim’’ adlı dergide müstear isim kullanarak makaleler yazmış, Careva Camii’nde de paneller düzenleyerek, faaliyetlerini genişletmeye çalışmıştır. Müslüman Gençler Kulübü, özellikle 2.Dünya Savaşı yıllarında, ihtiyaç sahiplerine…

Devamı
Mayıs 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Sürgünden İlhaka Kadim Vatan Kırım

Kırım, son zamanlarda yaşanan olaylarla gündemimizde ancak yer tutabilen, Türk Dünyası’nın yakın tarihte maalesef unutulmuş coğrafyalarından birisidir. Adını, Tatar Türkçesi’nde ‘tepem’ anlamına gelen ‘Qırım (qır-tepe,ım-benim)’ kelimesinden alan(1)bu toprakların tarihine baktığımızda, Karadeniz’e, Akdeniz’e ve Boğazlar’a yakınlığının getirdiği stratejik konumundan ötürü çok kez kuşatıldığını, farklı güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını görsek de, ilk çağlardan itibaren bir ‘Türk yurdu’ olduğu hemen göze çarpmaktadır.   Kırım Tarihi Henüz 5.yüzyılda bizzat, Hun hükümdarı Atilla’nın amcası Baybars komutasındaki ordularca Türk topraklarına katılan Kırım, takip eden asırlarda Hazarlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Karaim Türkleri gibi Türk boylarına ev sahipliği…

Devamı
Mart 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Batı’da Yükselen İslamofobi’nin Kökenleri ve Yansımaları

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından, sıkça adını duymaya başladığımız, esasında kültürel ve sosyolojik temelleri yüzyıllar öncesine uzanan bir kavram olarak ‘‘İslamofobi’’, bugünlerde yine gündemimizi meşgul etmektedir. Zira, Avrupa’nın birçok ülkesinde Müslümanlara ve İslam ibadet mekânlarına saldırılar artmış, toplumsal hayat içerisinde ayrımcı uygulamalar görülmeye başlamış, aşırı sağ olarak nitelenen siyasi parti ve gruplar yükselişe geçmiştir. ‘‘Psikiyatride irrasyonel korku muhtevalı zihni rahatsızlıkları izah etmek için kullanılan –phobia ekinin İslam kelimesiyle birleştirilerek yapılan bu kavramı, İslam ve/veya Müslümanlara karşı duyulan irrasyonel korku biçiminde tanımlayanlar varsa da bu tanım, bugün kavrama yüklenen manayı bütünüyle…

Devamı

14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı ve Irak Türkmenleri’nin Durumu

1.Dünya Savaşı sonrası, Orta Doğu’da yeniden çizilen sınırlar sonrası Irak Devleti’nin hâkimiyeti altında yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan bu bölgedeki Türkmen nüfus açısından, oldukça zor ve trajik bir yüz yıl geride kalmıştır. Türkmenler, kimi zaman doğrudan rejim tarafından, kimi zaman da başta Kürt gruplar olmak üzere ülkedeki diğer oluşumlar tarafından hedef seçilmişlerdir. İçinde bulunduğumuz temmuz ayında 56. yıldönümü anılacak olan Kerkük Katliamı ise, bu saldırılardan sadece bir tanesidir. Ancak, bu olaya geçmeden önce Irak Türkmenleri’nin bölgedeki tarihçesine kısaca bakmakta fayda olacaktır. Mezopotamya’da Türkmen Varlığı Türkmenler, Mezopotamya olarak adlandırılan bugünkü Irak’ın kuzeyinde…

Devamı