KIZIL ELMA YOLUNDA İLK DURAK: MİSAK-I MİLLÎ

“Kerkük benim, demek ayrı gördüler Şu döşüme paslı hançer vurdular Sanki benim öz evime girdiler Oğlum gibi ağlayan vatan Kerkük!” Yüzyıldır ayrı yaşadığımız hasret coğrafyamız; Kerkük, Selanik ve Musul’dan ibâret değil elbette! Ancak türküler, şiirler halen bu coğrafyalara yazılı ve dualarda unutulmayan da yine bu coğrafyalar. 28 Ocak 1920… Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınan karar açık: Madde 1: Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez. 100 yıl önce kabuğuna çekilen devlet son bir çırpınış ile millî toprakları muhâfaza etmek için silkindi. Misak-ı Millî kutlu olsun. Sonra Sevr Antlaşması sahnelendi. Şanlı…

Devamı