Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

78 KUŞAĞI ÜLKÜCÜLERİ KONYA BULUŞMASI

12 Eylül 1980 Darbesi Türkiye’nin dönüştürülmesi bakımından olumsuz bir milattır bana göre. 1980 Darbesinin biçip geçtiği, yok etmek için çok uğraştığı bir nesil var şimdilerde adından hiç söz edilmeyen: 78 KUŞAĞI ÜLKÜCÜLERİ… Henüz tescillenmemiş olsa da bu kuşağın adı ‘’78 Kuşağı’’dır. Devrimciler, sosyalistler ve hatta komünistler sahip çıktı kendi mensuplarının 78 kuşağına.  Sahip çıkılmayan, ötelenen taraf ise ülkücülerdir 78 kuşağından. Onlar Türk Devletini ve bu devletin varlık nedeni olan Türk milletini özgür, bağımsız, maddi ve manevi bütün değerlerleri ile birlikte, sınıfları ortadan kaldırarak mutlu ve zenginleşmiş bir şekilde ilelebet yaşatma…

Devamı
Haziran 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

BİZ NEDEN ARZU ETTİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ?

“Kendi kendime yaptığım bir sohbet.” Ülkücü dünya görüşü mükemmel bir teorik sistem olarak mevcuttur. Ancak teorinin gebe olduğu pratik “uygulama ve temsil noktasında” çok ciddi eksiklikler, ihmaller ve hatta açmazlar da mevcuttur. Problemlerimiz vardır ve yapısal/kurumsal sıkıntılarımız yok diyemeyiz. Ülkücü hareketin doktrinine, 9 Işığa göz attığımızda doktrine göre ülkücülüğün sadece sloganlardan, öykünmelerden, hamasetten, yapacağız-edeceğiz gibi vaatlerden, metafizikten beslenen, menkıbelerle izah edilen bir his fırtınası olmadığını, yavan bir kitlesel hareket anlamına gelmediğini bize bir kez daha gösterecektir. 9 Işık doktrinini derinlemesine incelediğimiz zaman, ülkücü hareketin, ülkücü dünya görüşünün sadece birilerini milletvekili…

Devamı
Mart 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ÖZLENEN GENÇLİK

Ülkücü dünya görüşüne mensup olan bir genç veya öğrenci hangi özellikleri ve farklılıkları bünyesinde aksettirmelidir? Yani nasıl bir genç tipine nasıl bir öğrenci modeline ihtiyaç duyuyoruz? Genç ülkücü ve öğrenci modelimiz nedir? Sadece basit bir mensubiyet duygusuyla harekete bağlanan, heyecanlarını tatmin eden, sloganlara iman etmiş olanlar mı; okulumu bitireyim, bir diploma alayım diyerek sıradan biri gibi hareket eden diploma müşterileri mi? Elbette her ikisi de bizim özlediğimiz ve arzu ettiğimiz genç öğrenci anlayışımızın dışındadır. Ülkücü öğrenciler, kendi branşlarında ezber bilgilerle beyinlerini dolduran sadece bir bilgi küpü mü; yoksa kendi branşlarında…

Devamı
Başbuğ Alparslan Türkeş Özel Sayısı Yeni Ufuk Dergisi 

ÜLKÜCÜ HAREKETİN ÖĞRENCİ TASAVVURU NEDİR VEYA NASIL OLMALI

Sanıyorum 1991 Yılı idi. Konya Ocak başkanlığı görevini yapıyordum. İl Ocak başkanlarına hitaben Rahmetli TÜRKEŞ’in bir konuşma yapacağı toplantıya çağrıldım. Konu Türk Gençliği ve geleceğimizdi. Şöyle başladı söze: Bir Milletin yirmi otuz yıl sonrasını görmek istiyorsanız o milletin şu andaki gençliğinin eğitim ve şuur derecesine bakın. Gördükleriniz yirmi yıl sonrasıdır. Bu yazıyı yazarken arşivi karıştırdım. Bahsettiğim o toplantıda Türkeş mealen şu hususlara dikkat çekmişti. -Bir milletin geleceği gençlerin terbiye , ahlak ve eğitimlerine bağlı ise eğer, Ülkücülerin de bu konuda müşahhas sonuçlarını gördüğümüz bir öğrenci tanımı olmalıdır. Öğrencilerimize öğretim yani…

Devamı