Mart 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

LORD BYRON

“Kalbimde vardı Byron’u bedbaht eden melâl…“ YAHYA KEMAL Her eser, sahibinin ruh hâlinden, yaşama biçiminden ve dünya görüşünden derin izler taşır; bu izlerden hareketle sanatçı hakkında yapılan biyografi denemesi, bizi bildik kronolojik hayat hikâyelerinin kuru ve sıkıcı atmosferinden çeker alır ve sanatçı ile kozmik bir ortamda buluşmamızı sağlar. Üstelik bu tür çalışmalar, sanatçının yaşadığı dönemin sosyo-kültürel, siyasî ve ekonomik tarihine dair bilgilerimizi tazelememize de vesile olurlar. Gerçi böylesi biyografi denemelerinin okuyucuyu yanılgıya sürükleyeceğini, sanatçı hakkında yersiz şüpheler uyandıracağını savunan sanat eleştirmenleri de vardır, lakin varsın olsun! Zira söz konusu kimse…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Mart 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

FİKİR SİSTEMİ

Ülkemizde, nasıl meydana geldiği ayrı bir tartışma konusu olan “kavram kargaşalığı” belası yüzünden, gerçekten anlaşmak zorlaşmıştır. Sistem, doktrin, program, plan, strateji.. gibi kavramlar içiçe girmiş, çok defa birbirlerinin yerine kullanılır duruma getirilerek zihinler karıştırılmıştır. Oysa, bunlar farklı şeylerdir. Herşeyden önce fikir sistemi, belli bir çıkış noktasından hareketle, aklın kanunlarına ve aklın metodlarına göre sistemli bir zihni araştırma yoluyla “bilgi problemine” (bilginin menşei, bilginin değeri, hakikat problemi gibi konularda), “varlık problemine” (varlığın mahiyeti, esası nedir? Madde, hayat, ruh, Allah nedir? Varlık tek midir, çok mudur, zaman, mekan ne demektir? gibi sorulara),…

Devamı