İDEOLOJİK VE POLİTİK MÜCADELE

Giriş Siyasette çeşitli alternatifler vardır. Tercih çoğu zaman iyi ile kötü arasında de­ğil, kötü ile daha kötü arasında yapılır. Politika eski bir deyimle imkânların, müm­kün olanın sanatıdır. Politikacı yalan söylemek zorundadır. Yalan söylemeyen, demagoji yapmayan politikacı, siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalacaktır. Çünkü şartlar bunu gerektirmektedir. İktidar olma amacındaki siyasi parti daha geniş kit­leleri çatısı altında toplamaya çalışacak, bunun için de inançlarından, programın­dan taviz vermek zorunda kalacaktır. Kendisini iktidara getirecek sayıda kitleyi memnun etmek, değişik menfaatleri uzlaştırmak zorundadır. Yığın partisi haline dönüşen bir siyasi parti doktrin partisi olma özelliğini kaybedecektir. Siyasette…

Devamı