Şubat 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

SON BİLGE ÇINAR İLE KUTLU DERGÂH DA HASBİHÂL

Muazzam bir kalabalık… Soğuktan kol kola girmiş saflar. Nizâmî duruş ile birbirini kollayan yığınla insan. Belli ki kutlu birisi bekleniyordu. Sâdece dizlerinden aşağı paltoları değil, dudaklarından da kara bıyıkları sarkıyordu. Şahin bakışlarında, duruşlarının mertliği sırlıydı sanki. Resmen çıt sesi bile çıkmıyordu. Bir anda bir ses inledi kulaklarda; ‘‘—O geliyor! Türk milletinin Başbuğu geliyor! Bu güne kadar bu meydanlarda faşistler konuştu, kapitalistler konuştu, moskofcular konuştu, artık Türkeş konuşacak!’’ ve arkasından birbirine bağlı kollar çözülerek sağ eller gökte, soluk boruları yerinden fırlarcasına hep bir ağızdan ‘‘Başbuğ Türkeş! Başbuğ Türkeş!’’ sloganları gök kubbeyi…

Devamı
Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

SON NEFESDE HASBİHÂL

Birbirine çarpmadan mayhoş mayhoş süzüle gelen kar taneleri, zamanın hızlı akmasına mâni olamıyordu.  Koşarken ciğerinden gelip dışarıya taşan buharlı ılık nefesi azda olsa görüş mesafesini engelliyordu. Biran peşinden gelen silahlıları atlattığını sandı, fakat kulağının dibinde gruplaşmış bot sesleri inlemeye başlamıştı. Birden çoğu kez yanından geçtiği ve birçok Müslüman Türk ailenin hürmet gösterdiği ihtiyar bir kocanın bahçeli evinin yamacında olduğunu fark etti. Hiç tereddüt etmeden daldı bahçe kapısından içeriye. Ağaçların arasına gizlenmiş, nâçizane, tek katlı bir yapı vardı karşısında. Eğilerek ellerini iki dizine yaslayıp nefesini tazeledi ve direk kapıya atıldı. Kapıyı…

Devamı
Aralık 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ERENLER DEMİNDE HASBİHAL

Ağaçlar, yerde bitmiş kısa otlar, rengi hafif mora çalan bulutlar ve bilcümle kanatlılar onunla birlikte yürürken ona yarenlik ediyordu. Nereye gittiğini iyi biliyordu. Yanı başında, başının üstünde, hatta ayaklarının altında onunla birlikte adımlayan canlı ve cansız varlılar kendisine yol mu gösteriyordu; yoksa gittiği yeri mi merak ediyorlardı? Onu sizde görseniz sizde merak dehlizine düşerdiniz. Adı Turalp’ti. Yetişkinlik çağına gelmiş olan bu yiğit adam, atının üstünde bakışlarıyla tüm canlı mahlûkatı titretirken; cansızını da can veriyordu. Tüm bu hadiseler aynı anda gerçekleşirken yiğidin atı bir anda olduğu yerde çadır direği misali dikilmişti.…

Devamı
Kasım 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

MAVERADA HASBİHÂL

Yağmur damlalarının, yaprakların üzerinde çıkarmakta olduğu ses müthiş bir ahengi temsil ediyordu. Kolundaki kılıç kesiğinden sızan kan, yerde birikmiş olan ufak su gölcüğünü kızıl renge boyamıştı. Bacağındaki ve sırtındaki ok ise kolundaki yaranın acısını hafifletiyordu. Bir müddet sonra tüm acılarını unutup yağmur damlalarının ritmine dalıp gitti ve ihtimal ki baygınlık geçiriyordu. Gözleri hafiften kapanmaya başlamıştı. Hafif bir şekilde sesler geliyordu kulağının dibinden. Nereye gitmişti damlaların yapraklar ile söylediği türkü. Kadın sesine benzeyen bir ses; ‘’—Tüh ki yine tüh! Gencecik yaşında… Kim yapmış olabilir ki bunu?’’ diyerek feryat figan ediyordu. Hemen…

Devamı
Ekim 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TANRI DAĞINDA HASBİHAL

Pamuk beyazlığıyla, kilim desenlerinin buluşmasını andıran karlı yamaçların en uçlarından eriyip en dibe kadar mayhoş mayhoş inen su damlacıkları gibi geçen ömrünü sorgulayan bir ihtiyar vardı kel tepenin sırtında. Saatlerdir sanki inme inmiş gibi uzakları süzüyordu; Ta ki semâdan gelen bir sesin dalıp gittiği hülyâları bölünceye dek. Sesin geldiği yöne baktığı vakit kanatları iki yana açılmış ve daire çizmekte olan bir şâhin görmüştü. Şâhinin sesi ihtiyarın dalıp gittiği hülyâları bölerken bir yandan da onu başka hülyâlara daldırıyordu. İhtiyar, bu sefer gökyüzüne dalıp gitmişti. Daire çizmekte olan şâhin sanki gençliğini andırıyordu.…

Devamı
Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ELLER SİLAH DEĞİL KALEM TUTMALI

‘’En Güçlü Silah Fikir, En Güçlü Fikir Türk Milliyetçiliğidir.’’ Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ Oyuncakları silahların gölgesinde kalmış bir nesle hitaben… Bir nesil düşünün; gençliklerinin en gürbüz çağlarında kendilerini bir ateş çemberine atmış. Bir düzen düşünün; koltuğunun altına kitap iliştiren, eli kalem tutan gençlik yerine o tertemiz gençlerin beline tabanca taktırmış. Ve bir fikir düşünün; Türk milletinin her çıkmaz sokağa girişinde önüne gelen duvarları yıkıp aşarak yol açmış. Ümit ediyorum ki bu bahsettiğimiz nesli, o neslin maruz kaldığı düzeni ve yine o neslin Türk milletini çıkmaz sokaktan çıkarabilmek için kullandığı fikir sistemini…

Devamı
Şubat 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

KANIYLA TARİHE MÜREKKEP OLMUŞ BİR YİĞİT

Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır. SEYYİD AHMET ARVASİ Tarih okurken tarih yazan bir yiğide ithafen. Yazımıza tarih yazmak cesurların işidir diyerek başlamak istiyorum. Çünkü baktığımız zaman tarihin tozlu yapraklarında dahi korkakların hikâyesi yazmaz. Tarih yazması için illaki içerisinde insan ömrünü aşan ideallere sahip olması gerekir. İşte tarih böyle yazılır. Başta da ifade ettiğimiz gibi Tarih yazmak cesurların işidir. Peki, olağanüstülüklerle dolu aşırı ilgi gören kişiler tarih mi yazmaktadır? Tabi ki de hayır. Ülkemizde de yürütülen…

Devamı
Mart 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

REKTÖRLER DEKANLAR PROF’LAR SUÇLU SİZSİNİZ

O Türk İslam davası uğruna kanı dökülen yiğitlerin ne ilkiydi ne de sonu ama şu bir kesin ibaredir ki o şehitler kafilesinin en ön saflarında Hz. Peygamber’in sağında yer alan Ülkü devi Yusuf İmamoğluydu. Ailesi Bulgaristan göçmeniydi. İmamoğlu, 1945 yılında Osman Beyin fetih hayaliyle gözlerini yumduğu koca imparatorluğun 39 yıl idare merkezi olmuş o kutlu şehir Bursa’nın İnegöl kazasında dünyaya geldi. İmamoğlu ailesi fakir bir aileydi. Yusuf’un okul hayatı boyunca dönem dönem harçlığını çıkarabilmek ve ailesinin geçim şartlarını kolaylaştırabilmek için su sattığı bile olmuştu. Ama onun paradan, zenginlikten, makamdan daha…

Devamı
Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ERENLER ÖLMEZ SADECE SURET DEĞİŞTİRİR

”Bir Leyle-i Kadirde düşen din için yere Şu matemli kalbimden o Ülkücü şehide” 48 Yıl… Koca bir 48 yıl geçti ardından. Kimileri gazetelerin ”İşkence edilip pencereden atılan bir genç öldü” [1] manşetleriyle tanıyacaktır onu. Kimileri ise vakti zamanında Türk İslâm davasına ter dökmüş dava adamlarının dillerinden ”Büyük Ülkü Devi” nitelendirmesi ile duymuştur. Bu yazımızda şehadetinden tam 48 yıl sonra o satılmış zihniyetlerin gazete manşetlerinde sanki sıradan bir gençmiş gibi gösterilmeye çalışılan; inandığı gibi yaşayan inandığının bedelini en ağır şekilde ödeyen o Ülkü devinin mücadelesini aktarmaya çalışacağız. Sanıyorum ki baştan beri…

Devamı
Eylül 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ÇİN EMPERYALİZMİNİN ZULÜM ÇEMBERİNDE; DOĞU TÜRKİSTAN

Türk dünyasının en izbe köşelerinden biri, Türk dünyasının kabuk bağlamayan yarası; Doğu Türkistan. Şehirlerin büyük meydanlarında eşcinsel dönmelerin sloganlarla, pankartlarla eylem yapmasının meşru olduğu bu dünyada feryadı duyulmayan, akan kanı durmayan bir Türk Vatanı Doğu Türkistan. M.Ö. 300’lü yıllarının Hun hâkimiyetine dayanan Doğu Türkistan toprakları binlerce yıl Türk milletine bir çatı olmuştu. Bugün ise esaretin sembolü haline gelen Doğu Türkistan  Türkleri 1760’lı yıllardan buyana emperyalist Çin’in işgaline karşı sürekli  mücadele etmektedir. O yıllardan bu yana Çinliler Uygur Türklerine karşı Çinlileştirmeye yönelik çeşitli uygulamalarını devam ettirmektedir. Bir milleti yok edebilmek için…

Devamı