Kasım 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

NİÇİN GERİ KALDINIZ?

“EĞİTİM MESELESİ” VE “ZİHNİYET MESELESİ” Geçen yazıda ele aldığımız komplo teorileri ve saflık izahlarından bir gömlek daha ilerde iki tez, “eğitimsizlik” ve “zihniyet meselesi”dir. Önce toplumun eğitilmesi gerektiği, kalkınmanın bunun ardından geleceği tezi tarihî gerçeklerle uyuşmamaktadır ve rahmetli Mümtaz Turhan’ın “Garplılaşmanın Neresindeyiz?” eserinden sonra bir daha ağza alınmaması gerekir. Turhan ve başka yazarlar[1], kalkınmanın eğitimin itmesiyle değil, tersine, eğitimin, kalkınmanın çekmesiyle gerçekleştiğini açık şekilde göstermiştir. Mesela 15- 16. asırlarda Çin, dünyanın en eğitimli nüfuslarından birine sahipti. Fakat bu eğitim, insanları bir şeyler üretmeye değil, devlet bürokrasisinde istihdam edilebilmeleri için geçmeleri…

Devamı
Eylül 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

DİNİN ÜÇ CEPHESİ

Yurt dışında öğrenciliğim sırasında Yahudi üstünlüğünü savunan, her gün bu üstünlüğü ispat için bir örnek bulup anlatan bir arkadaşım vardı. Yanlış hatırlamıyorsam adı Gelb’di… Teorik kimyacıydı ve üstünlük iddialarının merkezinde teorik fizik ve kimya vardı tabiatıyla. Eh bu alanlarda da Gelb’e misal olacak bol malzeme bulmak mümkündü. Gelb’in üstünlük inancı Hristiyan, Müslüman ve diğer Yahudi öğrenciler tarafından biraz alayla karşılanırdı. Kendisi de kendisiyle alay ettiği için son analizde eğlenceli bir lâtife sürüp giderdi. Bir gün ben de Gelb’le biraz didişeyim istedim ve “bana bak” dedim, “Yahudi aşağı, Yahudi yukarı ama…

Devamı
Temmuz 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

Devlet Ne için?

“Devlet kimin için?” sorusuna “millet için” cevabını verdikten sonra, karşımıza hemen ikinci bir soru çıkar: Peki millet için ne yapmalıdır devlet? Devletin varlık sebebi nedir? Milletin refahını sağlamak… Ülkede adaleti sağlamak… Milletin güvenliğini sağlamak… Bu liste uzatılabilir. Fakat uzun ve her konuyu birbirinden bağımsızmış gibi ele alan bir liste sağlam bir düşünce temeli oluşturmaz. Sayılanların hiyerarşisi üzerinde tartışma çıkabilir. Önce refah mı, âdalet mi? Güvenlik çok mu önemli? Refahla çelişebilir mi? (Top mu tereyağı mı?…) Ya hukuk?… Acaba unuttuğumuz başka maddeler var mı? Meselâ eğitim? Yukarıda sayılanların birbirini kuvvetle etkiledikleri…

Devamı
Haziran 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

Devlet: Kimin için? Veya “Ne mutlu Türk’üm” dersem ayıp mı olur?

Ne yapmalı ve nasıl yapmalı sorularından önce mutlaka cevaplanması gereken soru “kimin için?”dir. Ancak kimin için sorusuna kesin bir cevap verebilirsek ne yapmak istediğimize karar verebilir sonra da istediğimize nasıl ulaşacağımızı irdeleyebiliriz. “Kimin için?”in cevabında tereddüt varsa, kimlik problemi var demektir. Kimlik problemi tartışma değil, tedavi gerektirir. Dünyanın diğer yerlerinde ve diğer toplumlarında millet biriminin ortaya çıktığı tarih üzerine münakaşa edilebilir. Tartışılmayan gerçek şudur: En geç 18. yüzyıldan beri çağın hâkim medeniyeti Avrupa’da (Kuzey Amerika dâhil), bu sorunun cevabı, “millet için”dir. Buna “millet devlet” diyorlar.[1] Devletler milletlerin teşkilatıdır. Milletin, dolayısıyla da…

Devamı
Nisan 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

EROL GÜNGÖR… SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ!

Topu topu dört kişiydiler, dört doçent. Mehmet Eröz, Mustafa Kafalı, Necmettin Hacıeminoğlu ve Erol Güngör.  1960 ihtilaliyle başlayıp 1980 darbesiyle biten yirmi yılın, o sert, kanlı SSCB hücumuyla geçen yirmi yılın İstanbul’daki dört hocası: Doçentler Cuntası[1]. Onlardan geriye bir tek Kafalı Hocamız, ağabeyimiz kaldı. Diğerleri gitti. Bu yazı Erol Güngör Hocam, kardeşim içindir. Yönünü bulamayanlara Yol Dünya o yıllarda “bilimsel” adımlarla sosyalist olmaya doğru, önlenemez şekilde, doğa kanunu olarak, gidiyordu ya… Devrimcilerimizin görevi de bu gidişi biraz iteklemekti. Doğan Avcıoğlu’nun yeri yerinden oynatan, hayatlarında mektepten sonra kitap okumamışların ağzını açık…

Devamı
Mart 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ÜLKÜCÜLÜK

Rahmetli Galip Erdem Ağabeyimizin aziz hâtırasına: ”İç Türklere rağmen Milliyetçi, dış Türklere rağmen Turancı, Müslümanlara rağmen Müslüman olabilen insan, ülkücüdür!” “Ülkücülük” kavramı bugünkü anlamını kabaca, 1969’dan sonra kazanmaya başladı. Bazıları bunu birkaç yıl geriye bazıları ileriye götürecektir. (Daha ziyade ileriye…) “Ülkü”, muhakkak ki çok önce Türk milliyetçiliğinin kelime hazinesinde vardı. Belki de, “kızıl elma” kavramıyla yaşdaştır. Atsız Bey’in makalelerini topladığı ve uzun yıllar ders kitabı gibi okuduğumuz eserinin adı “Türk Ülküsü”dür.[1] Yanılmıyorsam 1969’da, Türkiye’ye yönelen Sovyet saldırısına karşı Ankara’da KÜBİTEM (Kültür Bilim ve Teknik Merkezi) kuruldu. 1970’lere damgasını vuran yayınların,…

Devamı
Şubat 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

IRKÇILIK

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Kemal Atatürk                                           Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celâl! (İstiklâl Marşı) Mehmet Akif Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız. Harp Okulu Marşı          Türk’üz, bütün başlardan üstün olan başlarız; Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. Onuncu Yıl Marşı Irkçılık ve onun siyasete uygulanması yakın tarihteki bir Avrupa icadıdır. 18.- 19. asır Avrupa rasyonalizminin ürünüdür. Newton, elmalardan tutun da gök cisimlerine kadar maddenin tümünün hareketini üç harfli bir denklemle izah edivermişti ya! Bu büyük zafer, fizikten pek anlamasalar da, toplum felsefesi yapanların ağzını sulandırdı.…

Devamı
Mart 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Globalleşme Çağında Milliyetçilik Ne Olacak?

“Globalleşme karşısında milliyetçiliğin geleceği var mı?” Böyle çok derin gibi görünüp de aslında pek fazla anlam taşımayan klişeler neye yarar? Meselâ, altını aynı boşlukta lâflarla doldurursanız, akşamdan kalma bir köşe yazarının fıkrası oluverir… Milliyetçilik mesleğinde 45 yılı devirdim. Çok şey değişti gerçekten. 45 yıl önce söylense inanmayacağımız gelişmeler oldu. Ama bazı şeyler de hiç mi hiç değişmedi. Bunlardan biri “…çağında milliyetçiliğe ne olacak?” sorusu. (Bir başkası da, “Türk olmayan Müslümanlar Müslüman olmayan Türk denize düşse hangisini kurtarırsın?” 45 yıldır yüzme öğrenemedi bu kabiliyetsizler.) “…çağında milliyetçiliğe ne olacak?” Sorunun başına çeşitli…

Devamı
Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MİLLETLERİ MİLLET YAPAN…

Altmışlı yılların başındayız. İzmir’deki milliyetçi entelektüel gençlerin yapabileceği en güzel gezilerden biri, Salihli’deki Doğu Türkistanlıları ziyaret etmek. Öyle ya, onlar, Türk dünyasının en uzak köşesinden gelmiş. Başkanları Ali Beg Hâkim’in oğlu da bizim grubumuzda; dolayısıyla hem yakın hem de tanıdık bir yere gidiliyor. Hatırladığım yol arkadaşlarım arasında Ahmet Bircan Ercilasun, Muzaffer ve Özer Hiçyılmaz, Ömer Işık, Hasan Kalaycıoğlu ve tabi, Hüsamettin Gülcür ağabeyimiz var. Daha sonra birlikte türkü söyleyeceğiz: “Bu bahçada kimler bar/ Oynang car, oynang car/ Erler bilan kızlar bar/ oynang car”; sonra da donbura eşliğinde kartal dansı yapılacak.…

Devamı
Haziran 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Dil ve Ortak Yüksek Kültür

Dil kültürün bir âleti değildir. Dil, kültürdür. Ernest Gellner Bir şey koptu benden, her şeyi tutan bir şey; Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Necip Fazıl Kısakürek 19 Asrın sonu – 20. asrın başı, Türkiye’de millileşme, milliyetçileşme devridir. Cumhuriyet döneminde devlet ve hükümet başkanlarını milliyetçiliklerine göre sıraya koyarsak, Mustafa Kemal Atatürk tartışmasız doruğa yerleşir. Birikim açısından da, uygulama açısından da… Bu, milliyetçilerin lehine yazılacak bir puan. Fakat Atatürk’ten sonraki yokuş aşağı yolculuk da acıdır. Bugünlerde, devletin zirvesinde milletin ve devletin adının bile tartışılabildiğini görüyoruz. Burada biraz batıya bakmakta yarar…

Devamı