Mart 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

İSKİLİPLİ ATIF HOCA ŞAPKADAN DOLAYI MI ASILDI? YOKSA… (3)

Atıf Hoca İstiklâl Mahkemesi’nde   Bilindiği üzere Atıf Hoca, 7 Aralık 1925’te İstanbul’daki evinden alınır ve tutuklanır. Giresun’daki ayaklanmada dahli olduğu iddiasıyla gemiyle Giresun’daki İstiklâl Mahkemesi’ne götürülür. Ancak ayaklanmanın lideri Hafız Muharrem, Atıf Hoca’yı tanımadığını söyleyince berâat eder. Tekrar İstanbul’a getirilir. Ancak tutukluluk hali devam eder. 3 gün sonra Ankara’ya gönderilir ve Ankara İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanır.   Mahkeme tutanakları incelendiğinde görülecektir ki; sâdece birkaç soru şapka ile alakalı iken, onlarca soru hep Millî Mücâdele’deki tutum ve davranışı, hatta Teâlî-i İslâm Cemiyeti’nin Yunan uçaklarıyla Kuvâ-yı Milliye aleyhine atılan beyannâmesi ile ilgilidir.…

Devamı
Şubat 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

İSKİLİPLİ ATIF HOCA ŞAPKADAN DOLAYI MI ASILDI? YOKSA…(2)

İstiklâl Mahkemeleri   Bilindiği üzere TBMM, düşmanla silâhlı mücâdele yaparak işgal altındaki vatanı kurtarmak düşüncesiyle kurulmuştu. Bu amaca ulaşmak için, doğal olarak asker toplamak zorundaydı. Halbuki Mondros Mütârekesi’yle Osmanlı Devleti’nde askerlik yükümlülüğü ortadan kaldırılmıştı. Bu karar; asker toplamayı zorlaştırmakla kalmıyor, hem insanların askere gitmemesinin hem de askerdekilerin firar etmesinin önünü açıyordu. Kaçak olaylarını tetikleyen en önemli etkenlerin başında, cezâların hafifliği geliyordu. Asker cephede ölmektense birkaç ay veya birkaç sene yatıp çıkmayı tercih ediyordu.   Birinci Dünya Savaşı’nda başlayan firarlar, TBMM’nin çalışmaya başladığı dönemde, yaklaşık üç yüz bini bulmuştu. Bunların çoğu…

Devamı
Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

İSKİLİPLİ ATIF HOCA ŞAPKADAN DOLAYI MI ASILDI? YOKSA…

Atıf Hoca Kimdir? Akkoyunlu aşiretinden Mehmet Ali Ağa’nın oğlu olarak 1292/1876’da Çorum İskilip’in Tophane köyünde doğar. Annesi, Benû Hattap aşiretinden Arap Dede’nin torunlarından Nazlı Hanım’dır. Göbek adı Mehmet olan Atıf Hoca, altı aylıkken öksüz kalır ve dedesi Hasan Kethüda Efendi’nin himayesinde büyür. Önce köy hocasından, sonra İskilip’te Hoca Abdullah Efendi’den, daha sonra 1893’te İstanbul’da Çarşambalı Hoca’dan okur. “İskilipli Mehmet” adıyla 1902’de medrese ruûs sınavını vererek Fatih Câmii’nde ders vermeye başlar. Dârülfünun İlahiyat Fakültesi’nden 1905’te mezun olarak Kabataş Lisesi Arapça Muallimliği’ne tayin olur. Dersiam maaşlarının azlığı sebebiyle hocaların mağduriyeti üzerine Şeyhülislam’la…

Devamı
Başbuğ Alparslan Türkeş Özel Sayısı Yeni Ufuk Dergisi 

ALPARSLAN TÜRKEŞ VE TÜRK DÜNYASI

Ankara’da 1970’li yılların başında hem fakültemizde hem de kaldığımız öğrenci yurdunda Kerkük’ten okumak için gelmiş arkadaşlarımız vardı. Onlarla zaman zaman bir araya gelip sohbet ederdik. Onlar, “Her Kerküklünün evinde Türk Bayrağı, Atatürk’ün resmi vardır. Son yıllarda Alparslan Türkeş’in de resmi bulundurulmaya başlandı. Bizler, bir gün Kerkük’le Türkiye bir olacak. Türkler gelip bizi kurtaracaklar diye beklemekteyiz” demişlerdi.  Bu arkadaşlar bizlerle daima bir arada görülmekten çekinirlerdi. Gizli Irak polisinin kendilerini takip ettikleri korkusu içindeydiler. Biz de kendi aramızda, Başbuğumuzun aynı zamanda Türk dünyasının da başbuğu olduğunu bilir ve ona inanırdık. Başbuğ, fikirlerinin…

Devamı