1919’dan günümüze Türk Ruhu

“Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Milli istiklal bence bir hayat meselesidir” Mustafa Kemal Atatürk İnsanlık tarihi yaşanmışlıklar, değişen hayat hikayeleri, değişen düzenler, yıkılan devletler, yok olan medeniyetler üzerine kuruludur. Tarih toplumların aynasıdır, bu ayna aynı zamanda milletlerin tarihlerindeki yansımalarıdır. Tarihsel süreçte birçok medeniyet yok olduğu gibi, birçoğu da farklı kültürlerle kaynaşıp, kimi zaman asimile olup kimi zaman da sömürü haline gelmiştir. Tarihte hiç görülmemiştir ki, herhangi bir konuda değişime uğramayan millet olmasın. Bu değişim, kimi zaman kültürel, kimi zaman dinsel, kimi zaman da mizahidır. Milletler değiştikleri…

Devamı