Kasım 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ABD EMPERYALİST POLİTİKALARI ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME

Emperyalizme Genel Bir Bakış Dünya siyasi tarihinde emperyalist politikaların gelişimini incelediğimizde, emperyalizmin karşımıza çeşitli biçimlerde çıktığını görmekteyiz. Tarihin incelenen diliminde dünyanın içinde bulunduğu siyasî, ekonomik ve sosyolojik konjonktürleri hesaba katarak yaptığımız değerlendirmelere göre, bu konjonktürlerin, emperyalist politikaların metotlarına yön verdiği yadsınamaz. Tarih incelemesini, tarihin herhangi bir diliminden çıkarıp bir süreç olarak ele aldığımızda da, konjonktürlerin değişimi ve seyrine göre bir emperyalizm tarihinden bahsetmek mümkün hale gelecektir. Bir devletin belli bir coğrafyaya veya bütün dünyaya hükmetme arzusu ve hedefinin emperyalizm anlamına gelmeyeceği şerhini düşmekle beraber, bu hedefe ulaşmak için izlenen yol…

Devamı
Ekim 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ABD EMPERYALİST POLİTİKALARI ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME

Emperyalizme Genel Bir Bakış Dünya siyasi tarihinde emperyalist politikaların gelişimini incelediğimizde, emperyalizmin karşımıza çeşitli biçimlerde çıktığını görmekteyiz. Tarihin incelenen diliminde dünyanın içinde bulunduğu siyasî, ekonomik ve sosyolojik konjonktürleri hesaba katarak yaptığımız değerlendirmelere göre, bu konjonktürlerin, emperyalist politikaların metotlarına yön verdiği yadsınamaz. Tarih incelemesini, tarihin herhangi bir diliminden çıkarıp bir süreç olarak ele aldığımızda da, konjonktürlerin değişimi ve seyrine göre bir emperyalizm tarihinden bahsetmek mümkün hale gelecektir. Bir devletin belli bir coğrafyaya veya bütün dünyaya hükmetme arzusu ve hedefinin emperyalizm anlamına gelmeyeceği şerhini düşmekle beraber, bu hedefe ulaşmak için izlenen yol…

Devamı
Ocak 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE IRKÇILIK

Gereği Düşünüldü: Türk Milliyetçiliği Irkçılıktır! Ne olmadığımızı anlatmaktan, ne olduğumuzu anlatmaya sıra gelmiyor bazen. İşte bu yazı da onlardan yalnızca bir tanesi. Türk Milliyetçiliği’ne bugüne kadar oldukça fazla suçlama yöneltildi. Bunların çoğunluğu, ideolojik çatışma gayesiyle yapıldı. İdeolojik çatışma gayesi taşımadan yapılan suçlamalar ise, iftiraların ve müfterilerin etkisinde kaldığı aşikâr, skolastik zihinlerden saçılıyordu. Daha kötüsü ise, kendisini Türk Milliyetçisi olarak tarif edenlerden bazılarının, yöneltilen suçlamaları haklı çıkaracak bir ideolojik sapmaya uğradığına şahit oluşumuzdur. Bu yüzden bilgi ve fikir eksikliğinin onulmaz tahribatına engel olabilmek için daha fazla gayret etmek gerektiği kanaatindeyiz.   …

Devamı
Temmuz 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÜZERİNE NOTLAR -4-

Bu yazımızda, Türk Milliyetçiliği’nin dünyadaki ve Türkiye’deki -özellikle varlığı ve etkinliği açık ve net olan- diğer bazı fikir sistemleri ve görüşler içindeki pozisyonuna, bu fikir sistemleri ve görüşler ile Türk Milliyetçiliği’nin birbirine karşı tez ve antitezlerine ve birbiri ile kısmen de olsa mukayesesine değineceğiz. Elbette ki fikir sistemleri-ideolojiler ve görüşler, her birinin temelindeki felsefî yaklaşımlar, varsayımlar-kabuller de dikkate alınarak birbiri ile mukayese edildiğinde bir tercih konusu olmaktadır. Bu tercih sebepleri arasında geçici reel politik, ekonomik ve sair unsurların veya geçici ferdî-menfî unsurların varlığı da belirleyici olabilmektedir. Lakin tercih takdirini, felsefî…

Devamı
Şubat 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Algıların Aldatmacası ve Hakikat

Olgu; maddenin, mânânın, mevzunun, olayın, kavramın veya meselenin kendisidir – aslıdır. Algı ise olgunun insan zihnindeki yansımasıdır. Algının oluşmasında, algı sahibinin olguya karşı bakış açısı, olgu hakkında topladığı veriler ve sahip olduğu sıralı bilgi birikimi, yine algı sahibinin hayata ve diğer olgulara bakışı, aldığı eğitim, düşünce sistematiği, çevresindekilerin algıları gibi çoğaltılabilecek sebepler etkili olmaktadır. Algı oluşumunun sebeplerindeki bu çeşitlilik, bireylerde oluşan algıların farklılaşmasına, kişiden kişiye değişmesine ve çoğu zaman da olgulardan uzaklaşmasına yönelik netice verebilmektedir.   Algının farklılaşması ile beraber kişinin, olguları, algıları ile tasavvur etmesi üzerinde durmak gerekir. Kişiler…

Devamı
Haziran 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÜZERİNE NOTLAR -3-

Türk Milliyetçiliği’ni kavramsal olarak ele alırken, sadece Türk için yapılan milliyetçiliği değil, Türk’ün “nasıl” milliyetçilik yaptığını da tarif etmeye çalışmaktayız. Türk Milliyetçiliği fikrinin, dünyadaki diğer milliyetçilik akımlarından ilham alınarak veya onlarla kıyaslanarak tanımlanmayacağını ve açıklanmayacağını ilk yazımızda belirtmiştik. Aynı şekilde dünyada -özellikle batıda- milliyetçilik kavramı üzerine yapılan çalışmalar, tarifler, tanımlar, açıklamalar ve üretilen fikirlerle de Türk Milliyetçiliği’ni bir fikir olarak ve kavramsal olarak inşa etmeyiz. Türk Milliyetçiliği’nin kendine özgü paradigmaları, kavram tarifleri, tefekkür metotları, kabulleri, uygulama ve doktrinleri, kendine özgü bir gayesi, bunların yanında kendine özgü bir epistemolojisi ve ontolojisi…

Devamı
Mayıs 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Türk Milliyetçiliği Üzerine Notlar -2-

Türk Milliyetçiliği üzerine geçtiğimiz ay yayımladığımız ilk yazımızda, Türk Milletini sevmekle başlayan Türk Milliyetçiliği fikrinin “Neden?”i üzerinde durduk. Bununla beraber Türk Milliyetçiliği fikrinin ferdiyetçiliğe karşı olduğuna dair keskin bir vurgu yaptık. Türk Milliyetçiliği üzerine, giderek sistemleşecek olan fikir ve görüşlerimiz ile yazı dizimize devam edeceğiz. Bizim milliyetçilik anlayışımızda ferdiyetçilik ve milliyetçilik kesinlikle yan yana duramaz. Liberalizmden çıkan öğretilerde ise milliyetçiliğin kaynağı bizzat ferttir. Krala karşı başkaldıran ve özgürleşmek isteyen Fransız halkı çareyi, krallığa alternatif bir ulus devletinde bulmuştur. Siyaset biliminin en çok incelediği konulardan biri olan “siyasal iktidarın kaynağı”, tanrının…

Devamı
Nisan 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÜZERİNE NOTLAR -1-

Türk Milliyetçisi olmanın en temel şart ve sebeplerinden birisi, hiç şüphesiz ki Türk Milleti’ne kayıtsız, koşulsuz ve derin bir sevgi besliyor olmaktır. Duygusal bir birikim ve hassasiyet taşımadan Türk Milliyetçisi olmak mümkün olmamaktadır. Bunun mümkün olabileceğini düşünenler, kendi samimiyetlerini sorgulamalıdırlar. Sevgisiz bir Türk Milliyetçiliği, ferdiyetçi ve bencil bir yaklaşımdan doğar. Böyle bir durumda kişi, kendisi için milliyetçi olmuştur. Yani milletin menfaat ve refahı yükseldiğinde, kendisinin de menfaat ve refahının yükseleceğini bildiği için kişi, Türk Milliyetçisi olmayı ferdî bir zaruret olarak görebilir. Ancak Türk Milliyetçiliği, böyle bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmez.…

Devamı