Mart 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

İSLÂM’IN SİYÂSALLAŞMASI ve ZİHNİYET MESELELERİ

” Ehl-i kıbleden olan Müslümanı küfre nisbet etmeyiniz.”  İmam-ı Azam Ebu Hanife                Giriş Tarihten günümüze dek baktığımızda Dinlerin devlet yönetimlerinde ne kadar çok etkili olduklarını görmekteyiz. İslamiyet öncesi Türklerde hükümdarlar Tanrı’nın kendilerine yönetimi verdiğine inanır. Teokratik devletlerde de ruhban sınıfları etkin bir şekilde söz sahibi olmaktaydılar. Avrupa’da ise kiliselerin devlet yönetiminde etkili oldukları da bilinen bir gerçektir. İslamiyet’in doğuşu ile birlikte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in etrafında toplanan Müslümanlar, efendimizin önderliğinde bir yönetimi de temsil ediyorlardı. Günümüzün modern tabiri ile o bir devlet başkanı idi. Hicret’in ardından kaleme alınan…

Devamı
Ocak 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

SEYYİD AHMET ARVASİ’Yİ ANLAYABİLMEK

‘‘ Evet, İslamiyet, milli hüviyetimizi koruyarak, bizi âlemşümul bir davetle bağrına basarak her iki dünyada mutlu kılmak istemektedir. Barış budur.  ’’ ‘‘ İslam dünyasını esir almak isteyen şer kuvvetlerin ilk hedefi Türk devleti ve Türk milleti olmuştur. ’’                                                                                                                                              Seyyid Ahmet ARVASİ                 Toplumların her dönem adları yaşayan tarihi ve manevi şahsiyetleri bulunmaktadır. Bu manevi şahsiyetlerin, milletlerin yollarını aydınlatacak derecede onlara eserler bıraktıklarını yaşayarak görmekteyiz. Aralık ayında Akif gibi Arvasi gibi değerlerini bedenen kaybeden milletimizin aslında en önemli kayıpları onların unutulması ve idrak edilememesi ile başlar. Akif bu konuda biraz…

Devamı
Kasım 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

ÜLKÜCÜ HAREKET’İN BUGÜNÜNE ve GELECEĞİNE DAİR NOTLAR

Giriş Davalar, fikirler veya ideolojiler genel itibariyle önce fertlerin daha sonra ise toplumun ve nihayetinde devletlerin geleceği, refahı ve huzuru için kafa yorarlar ve ortaya önerilerini sunarlar. Bu saydığımız fikirler içerisinde şüphesiz Türk milliyetçiliğinin ve özelde Ülkücülüğün de gayesi bu yöndedir. Bu yazımızda ülkemizin köklü mazisinde yerini almış ve milyonlarca nefere ulaşmış, siyasi arenada kendisine yer bulmuş olan Ülkücü Hareket’in bugün içinde bulunduğu hali, bugün ve gelecek için ülkemizin meselelerine karşı bakışını ve çözüm önerilerini ve daha özele inerek hareketin, davanın gelecek kuşaklara aktarılması için neler yapılması gerektiğini dilimiz döndüğünce…

Devamı