Ocak 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

BİR İNSAN İNŞASI-I

Zaman suyu kıskandırırcasına akarken geçmişten günümüze insan, varoluşuyla birlikte bir takım meselelerle karşı karşıya gelmiş ve bunları çözüme kavuşturmak amacıyla da çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlerin asıl uğraştığı meseleyse insanı tanımak ve anlamaktır. Yeryüzünde yürümeye başladığı andan itibaren insan hiç değişmemiş fakat kendi eliyle yeryüzünü değiştirmiş bunu ise doğası gereği yapmıştır. Yeryüzünü değiştiren ancak kendi fiziki görüntüsü itibari ile değişmeyen insan, bunu nasıl başarabilmiştir? Yüz yıl evvelki insan da on bin yıl evvelki insan da aynı görünüşe ve benzer duygulara hatta aynı akla sahiptir ancak bugünün insanı ile on bin…

Devamı
Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

BİR İNSAN İNŞASI II

Bir insan inşası yazı dizisinin ilk yazısında madde ve mana insanından bahsetmiş, insanlığın varoluşundan itibaren kendisine ve sosyal çevresine yönelttiği sorulardan örnekler vermiştik. İnsanı, dünya yaşamı içerisinde konumlandırmaya çalışan farklı felsefi görüşlerden ve bu görüşlerin oluşturduğu insan tipi yaklaşımlarını ise açıklamaya çalışmıştık. Batı yaklaşımıyla maddeci insanın, doğu yaklaşımıyla ise mana insanının olduğunu dile getirerek, batı felsefesinin nasıl ruhu paramparça ettiğini, doğu felsefesinin ise nasıl aklın gerisinde kaldığını anlatmıştık. Bu iki felsefeye benzer ve bunlardan bir o kadar da uzak olan kul olan insan anlayışını yani maddeyi mana da eriten ”gerçek…

Devamı