Ağustos 2018 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

BİR ÂLİMİN PORTRESİ: RIZAEDDİN FAHREDDİN

Rızaeddin Fahreddin (1858-1936)  İdil – Ural Müslümanlarının uyanış devride ki en büyük âlimlerin başında gelir. Bölgenin milli tarihinde ve matbuatın gelişmesinde çok büyük emeği olmuş, sayısız eserleri ve büyük hizmetleri ile Rusya Müslümanları üzerinde derin izler bırakan bırakmış ve takdiri kazanmıştır. Rızaeddin Fahreddin her döneminde zorluklar yaşadığı 78 yıllık ömrünü din ve milleti için harcamış, inandığı değerler için mücadele etmiştir. Halkta eksik gördüğü her alan da eserleri vererek onlar için bir rehber vazifesi görmüştür. Bu çalışmamızda Rızaeddin Fahreddin’in doğumundan ölümüne kadar hayatını ve düşüncelerini ana hatlarıyla ele alaya çalışacağız. Çocukluğu…

Devamı
Haziran 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN BOZKURTLARIN ÖLÜMÜ ROMANINDA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ

Bozkurtların Ölümü,  Hüseyin Nihal Atsız’ın Maltepe’de 13 Nisan 1946’da tamamladığı Göktürk Kağanlığı tarihinden bir bölümü ve Kür Şad Destanı’nı anlattığı tarihi romanıdır. Bozkurtların Ölümü Hüseyin Nihal Atsız’ın en önemli romanlarının başında gelmektedir.  Yayımlandığı ilk günden bugüne kadar etkisinden hiçbir şey eksilmemiştir. Bugünde büyük bir okunma oranına sahip olduğu aşikârdır. Belirttiğimiz gibi, Bozkurtların Ölümü tarihi Göktürkler dönemini konu alan tarihi bir romandır. Romanda Türk tarihi ve kültürü, Çin ile ilişkiler, din anlayışı, bozkır yaşamı v.b. hususlarda önemli bilgiler bulunması dikkat çekmektedir. Tarihçi kimliği olan Atsız bu vasfını romana sonuna kadar yansıtmıştır.…

Devamı