Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRK MİLLETİNE KUŞATMA: GELECEK NE SÖYLÜYOR?

Osmanlı Devleti, tarih boyunca Avrupa topraklarında egemen olmak için çarpıştığı Almanlarla müttefik oldu  ‘’The Great War’’ adını verdikleri I. Dünya Savaşı’nda. Konjonktür ve tarihler değişmişti. Devletlerarası ilişkilerde baki kalan dostluk, düşmanlık gibi kavramlar yoktu. Bu sefer, Türklerin son büyük cihan-şümul imparatorluğu Osmanlı ile Almanya, Avusturya-Macaristan ve Balkan Savaşları esnasında ciddi çatışmalar yaşadığı ülke Bulgaristan ile beraberdi Osmanlı. Kırım Savaşı (1854-1856) esnasında mücadele ettiği Rusya’ya karşı yanında olan İngiltere ve Fransa ise düşmanıydı artık. Osmanlı, Çanakkale adında bir destan bıraktı tarihin en derinliklerine bu büyük savaşta. Çanakkale sadece bir cephe adı…

Devamı
Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRK MİLLETİNE KUŞATMA: GEÇMİŞİN SESİNİ DİNLE!

Asırlar boyu yeryüzü coğrafyasında sürekli yer değiştiren ve bu yer değiştirmesinin yanında medeniyet faaliyetlerini ihmal etmeyen, şehirler kuran, medreseler açan, eserler veren ve bu kubbede hoş bir seda bırakmak için ömrünü veren milyonların ismidir, bir milletin ismidir Türk. İnsanlar, ilk asırlardan beri savaşıyor. Önce mızrak ve sopa vardı, sonra kılıç ve kalkan oldu. Zaman geçti, sular aktı. Ormanlar büyüdü. Bu silahların adı tüfek oldu.  Top oldu. Ateşli silahtı. Çağ değişmiş, silah bu değişime sessiz kalmamıştı.  Silah bu değişime sessiz kalmadıysa bu milletin sesi de çağladı. Bir Türk bunun üzerine sessiz…

Devamı