Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Türklük Kavramı Üzerine Notlar

Sevgili Kardeşim sana biraz kendinden bahsetmek istiyorum. Sen her gün aynaya bakarken aslında iki varlığı iki kimliği seyrediyorsun. Birincisi aynada gördüğün zaman genellikle hoşuna giden, zaman zaman da kusurlar bulduğun, değişiklikler yapmayı arzu ettiğin fiziksel kimliğin. ikincisi ise fiziksel kimlikten çok daha derinlerde seni sen yapan kişilik diye tabir ettiğimiz ruhsal kimliğin. Bugün yaşadığın sosyal çevrede arkadaş ortamın içerisinde eminim ki benim çevremde de olduğu gibi fiziksel kimliğin daha ön plandadır. Giydiğin gömlek, kullandığın parfüm, saatin, ayakkabın, makyajın ya da saç şeklin üzerinden kendine bir kimlik bir kişilik oluşturmuş olma…

Devamı
Ocak 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TARİKATLAR VE TÜRK MÜSLÜMANLIĞI

Sevgili kardeşim bu yazımıza kadar Türk kelimesinin anlamı, Türkün eski dini olan Göktanrı Dini, Töre ve bu çerçevede Türkün inanç mezhebi olan “MATURUDİLİK”ten bahsettik. Maturudi anlayışın Selçuklu ve Osmanlıdaki evren anlayışı ve bilim anlayışına tesirleri ve dolayısı ile medeniyetin fikri omurgasını akılcı bir temele oturtmasını anlattık.                 Bu sohbetimizde gündelik hayatımızda çok sıkça duymakta olduğumuz diğer bazı kavramları tanımaya çalışalım istiyorum. Kavramları tanıdıktan sonra da tarihi süreç içerisinde bu kavramları temsil eden kurumların seyrine ve Türk Müslümanlığına olan etkilerine değinirsek konu daha net anlaşılır.                 Bugün üzerinde konuşacağımız kavram tasavvuf…

Devamı
Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Türk Müslümanlığı Üzerine Notlar

Sevgili kardeşim bir önceki sohbetimizde Türklük kavramı, Töre, Şamanizm gibi meseleleri konuşmuştuk. Bugün de Müslümanlık ve Türklerin islam anlayışı konusu üzerinde sohbet etmek istiyorum.                 Hiç düşündün mü? Dünya üzerinde 1 milyardan fazla müslüman olan insan var ve ne hikmetse bunların içerisinde Türkiye de dahil bilime önem verilen, insanların kendilerini özgürce ifade edebildiği ve tüm dünyaya örnek gösterilebilecek, ideal hiç bir ülke yok. Bu durum sence bir tesadüf mü?                 Hâşa ; Allah Teala kabiliyetleri , aklı, yaratırken biz müslümanlara eksik verdi de ondan mı bu durumdayız?                 Hani İslam…

Devamı
Aralık 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

TÜRKÜN İSLAM YORUMU –MATURUDİLİK

Sevgili Kardeşim geçen yazımızda sorduğumuz soruyu tekrar sorarak sohbetimize başlayalım istiyorum; Türk’ün Müslümanlığında Hristiyan dünyasını bu kadar rahatsız eden ne vardı?  Ve biz bugünün Türkleri Müslümanlığımızdan neyi kaybettik de bu hallere geldik? Türk’ün İslamiyet öncesi inancının temelinde ilk yazımızda belirttiğimiz KUT ve TÖRE kavramları vardı. Tanrı yarattıklarının tamamına KUT veren varlıktı. Kut tanrısal özdü. Kut her kişide mevcut olmakla birlikte çiğdi. Kutu pişirip olgunlaştıran ve bu çerçevede ideal anlamda kişiyi kutlu yapan şey de tapmaktı. Tapmak eski Türkçe de hizmet anlamına gelirdi.  Bir kişinin yapabileceği en büyük hizmet ise adaleti…

Devamı
Mart 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TÜRK MÜSLÜMANLIĞI, TARİKATLER VE PEYGAMBER SÜNNETLERİ

Değerli kardeşim ümit ediyorum ki bir önceki yazımızda kafana bir kısım soru işaretleri gelmiş ve yazımızda geçen Tasavvuf, Tarikatler, Zikir, Yesevi Dergâhı, Alperenlik gibi kavramları biraz olsun araştırmaya yönelmişsindir. Bu günkü sohbetimizde Türk İslam düşünce ve medeniyetinin omurgalarından olan Tasavvuf ve tarikatların nasıl olup da bizde bunca negatif çağrışıma sebep olduğunu birlikte bulmaya çalışalım istiyorum. İmkân bulup da herhangi bir dindarla ya da tarikat erbabı ile sohbet edecek olursan istisnasız tamamının ideal insan kimdir sorusuna Hz. Muhammed S.A.V. dir diye cevap verdiğini görürsün. Bu cevabı verenlerin tamamı onun yolundan gitmeyi…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ŞEFAAT VE YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE DUA AMAN DİKKAT!!!

Sevgili Kardeşim Merhaba Umarım daha önceki yazılarımızda bir nebze olsun sana kendi inancını, din adına bildiklerini, içinde yaşamakta olduğun toplumda gözüne çarpan bazı dini uygulamaları ve anlayışları sorgulatmayı başarabilmişizdir. Eğer ki kabul veya red ettiğin değerler yanlış veya doğru olsun fark etmez kendi araştırmaların doğrultusunda oluyorsa korkma sorgulamaya devam et muhakkak sonunda doğruya ulaşırsın. Son sohbetimizde tarikat kültürünün temel kabullerinden olan Rabıta kavramından bahsetmiştik ve özetle bu kavramın İslâm Dünyasına Hint kültürlerinden giriş yaptığını ve güncel uygulama şekli ile dinin en temel değeri olan Tevhit ilkesine zıt bir anlayış olduğunu…

Devamı
Ağustos 2018 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ALLAH’A BAĞLANMAK İSTİYORUM PRİZ BİLEN VAR MI?

Değerli kardeşim Türk milletinin hemen tamamına yakınının mensubu olduğu İslam dini şüphesiz kendini din olarak tanımlayan inanç sistemleri içerisinde akla, ilme, düşünmeye adalete ve insan hayatına en fazla önem veren  inanç sistemidir. Ancak bu durumun Türk milletinin güncel hayatına yansıması, pek teoride göründüğü gibi değildir. Bugün Türk halkı ve diğer tüm müslüman toplumlarda daha önceki yazılarımızda da zaman zaman sebeplerine değindiğimiz bir fikri ve maddi geri kalmışlık ve ahlaki çöküntü vardır. Müslümanın tarifi elinden ve dilinden tüm müslümanların emin olduğu kişi iken nüfusunun %99’u müslüman olan Türkiye,  OECD ülkeleri arası…

Devamı
Ocak 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Allah için sevip Allah için nefret etmek

Sevgili Yeni Ufuk Okuyucuları, “Ahlak Meselemiz” diyerek başladığımız ilk yazımıza ahlakın temelini oluşturan imanın temel mihenk taşlarından bir şerefli söz ile devam etmeyi arzu ediyoruz: “Allah için sevip Allah için nefret etmedikçe gerçek mümin olamazsınız.” Dünya üzerinde mevcut tüm toplumların, gelmiş geçmiş tüm dinlerin ve ideolojilerin temeli insana dayanır. Toplumları oluşturan bireyler adeta binayı oluşturan temel gibi sağlam olduğu takdirde üzerilerine inşa olunacak tüm yapılar, ideolojiler sağlam ve daha uzun ömürlü olur. Bireyi ahlaken, ilmen çökertirseniz de buna bağlı olarak toplumun her alanında farklı yönlerde yıkımlar meydana gelir.  Bu noktada…

Devamı