Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TÜRKÜLER YENİLMEDİKÇE MİLLET DE YENİLMEZ

‘’Kirazın derisinde kiraz, narın içinde nar, benim yüreğimde boylu boyunca, memleketim var.’’ Diyenlerin Kaf dağından getirdiği babaanne çeyizidir türküler. Halk irfanın ve halk tecrübelerinin en naif şeklidir türküler. Asırlık varlık mücadelemizin kara kutusudur türkülerimiz. Erbabına bir dizesi bahardır, bir dörtlüğü koca Manas’tır. Ben armudu dişledim/Sapını gümüşledim/Ben yârimin ismini/ Mendilime işledim diyen Mehmed’in süngüsüne umuttur türküler.   Türküler radyo kanallarını gezerken arada bir kulağımıza gelen melodilerden çok daha fazlasıdır. Türkü demek Türkî demektir. Bize ait olan ne varsa odur türkü. Milletimizin genetik kodlarını barındıran kültürel mirasımızın edebî ve edebî adıdır türkü.…

Devamı
Mayıs 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

CUMHURİYET’İN İRFAN ORDUSUNDAN BİR PORTRE: HALİDE NUSRET ZORLUTUNA

Değerli kitaplara yapılacak en güzel iyilik onları mütemadiyen dile getirmektir. Bu anış bazen dost meclisinde yapılan bir atıfla, bazen -çağın imkânlarını kullanarak- sosyal medya vasıtasıyla yapılan bir paylaşımla, bazen de hususen tavsiye ile yapılabilir. Böylelikle hem kitabın mesajları canlılığını muhafaza etmiş olur hem de kıymetli yazarlarımıza vefa borcumuzu ödemiş oluruz. Bayrak şairimiz merhum Arif Nihat ASYA’NIN “Tam bir okul klasiği”(1) olarak tarif ettiği ve ilgili herkese tavsiye ediyorum dediği bir kitap: “Benim Küçük Dostlarım”. “Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o…

Devamı