TÜRK PEHLİVANLIK KARAKTERİ ÜZERİNE BİR DENEME

Birkaç sene önce pehlivanları yazmaya karar verdiğimde internet üzerinde de çalışmalar yapmış ve İran’da çekilmiş bir belgesele rastlamıştım. Belgeselde yaşlı konuşmacı “İran’da eskiden bir mahallede pehlivan varsa orada polise gerek yoktu” demişti. Bu minvalde bir tasavvura Türk edebiyatının âbide isimlerinden Refik Halid Karay’ın Eski Pehlivanlarda Manevi Vasıflar adlı makalesinde tesadüf ediyoruz. Karay pehlivanların hasletlerini şu satırlarla kaleme almıştı: Eskiden bir pehlivan, hele bir defa o sıfatla anıldı mı maddî kuvvetini manevî kuvvetiyle de bezemek zorunda idi. Zîra halk na­zarında pehlivan sadece vücut kuvvetini ifade eden bir mef­hum değildi; çok dürüst,…

Devamı