Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

STEPLERİN KURDU, ARSLANI; GÖKLERİN KARTALI: BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ

Bugün zihinlerimizde yer edinmiş olan Türk varlığı ne yazık ki sadece Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızdan ibaret bir hâle bürünmüştür. Oysa Balkanlar’da, hemen güneyimizde “Orta Doğu” diye tabir olunan bölgede, Türkistan coğrafyasında ve sayılarını artırabileceğimiz pek çok noktada Türk varlığından bahsetmek gerekecektir. Hemen güneyimizde yaşayan Türkler ile aramıza nasıl “Türkmen” kavramı ile psikolojik bir sınır koyulduysa yine aynı şekilde Balkanlar’da yaşayan Türklerden “Müslüman azınlık” diye bahsedilerek orada yaşamlarını sürdüren millettaşlarımızın meselelerine yabancı ve duyarsız kalınmış, zaman içerisinde bölgedeki Türk varlığından bîhaber konuma düşülmüştür. Bundan yaklaşık 105 sene önce Teşkilat-ı…

Devamı
Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TÜRKİSTAN’DA CANLANAN MİLLÎ HAFIZA

yüzyılda birleşik boylardan oluşan Kazak Birliği’nin dağılması sonrası Rus ordusunun Orta Asya’yı işgali kolaylaşmış ve Kazak toprakları art arda Rus hâkimiyeti altına girmiştir. İki asır süren Rus işgali sonrası 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlık kazanılmış ve Kazakistan Cumhuriyeti kurulmuş ancak uzun yıllar Rus hâkimiyeti altında kalınmasından dolayı birçok alanda Ruslardan etkilenilmiş ve bu etkiler Kazakistan Cumhuriyeti döneminde de hissedilmiştir. Bugün itibariyle Kazakistan, SSCB’den bağımsızlığını kazanan ülkeler arasında iktisadi bakımdan en iyi durumda olanıdır. Şüphesiz ki ülkenin hem dünya siyasetindeki saygınlığında hem de iktisadi anlamdaki başarısında Türk Dünyasının ‘’Aksakalı’’ olarak adı…

Devamı