Mayıs 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

TÜRKÇÜLÜK ÜZERİNE

Bu yıl da Türkçülüğün en kutlu günü olan 3 Mayıs’ı geride bıraktık. Bu anlamlı günün siyasetçiler başta olmak üzere geniş çevrelerde yankı bulması elbette sevindirici. Fakat bazı yerlerde Atsız’ın anılmadığına ve pek çok yerde Türkeş’in sayılmadığına şahit olmak da bir o kadar üzücü. Kimisi art niyet taşımaksızın yapsa da, birçokları bilinçli olarak bu şekilde anıyor 3 Mayıs’ı. Şunu söylemek gerekir ki, Irkçılık – Turancılık Davası’nın ceremesini çekenler ve Türkeş’in deyimiyle; 3 Mayıs 1944’teki Ankara Nümayişi’nde : ‘’…heyecanla sokağa fırlayıp kıyasıya dövülen…’’ bütün milliyetçiler, bu günün kahramanlarıdır. Öte yandan elbette tarihi…

Devamı
Nisan 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

BAŞBUĞ

Bu yazımızda özellikle milliyetçi çevrelerde sürekli tartışılan, anlamı ve kimin hakkı olduğu konusunda bir türlü görüş birliğine varılamayan kadim bir ûnvanı, ‘Başbuğ’u inceleyeceğiz. Ne anlama geldiğini, şimdiye dek resmî anlamda kimlerin sâhip olduğunu öğreneceğiz. ‘‘Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna, Tuğu kaldırmış olan orduların başbuğuna.’’ Kubbealtı Vakfı’na ait sözlükte rastladığımız tanımı: Komutan, Başkumandan, Başkan ve Lider olan Başbuğ’un; Kaşgarlı Mahmud’a ait Dîvânu Lügâti’t-Türk’te yer alan ‘Han’ tanımı: ‘‘Başbuğlarımızın En Büyüğü’’ ifâdesinden yola çıkarsak çeşitli düzeylerdeki siyâsî önder ve askerî liderler; en üst düzeyde ise ‘Başkomutan olan Han’ demek olduğunu…

Devamı