Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Bir Ülkücünün Ardından

Türkeş bize Türkeş bize Mao size Türkeş bize 9 ışık doktrinle Yol gösterir Türkeş bize… Türkeş’im var Türkeş’im var Liderlerden Türkeş’im var Eğlen moskof geliyoruz Önde Başbuğ Türkeş’im var… Zannediyorum iki yıl evveldi. Ahde Vefa Turan Derneğinin Konya’nın en büyük salonunda düzenlemiş olduğu geceye Yeni Ufuk Dergisini temsilen katılan bahtiyar kimselerin arasına ben de dâhil olmuştum. Memleketin dört bir yanından binbir zahmetle salonu dolduran dava büyüklerimizle daha yolculuğumuz başlamadan hemhal olmaya başladık. Bursa’dan gelen Adnan İslamoğulları ağabey ile Eskişehir tren garında karşılaşıp kucaklaştık. Yenge hanımın müsaadeleri ile Adnan ağabeyi trenin…

Devamı
Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ASIM’IN NESLİ

İstiklal şairimiz Mehmet Akif’in, İslam’ın son ordusu kahraman Mehmetçiğin, Çanakkale de küffara karşı kazandığı kutlu zafer sonrası hıçkırıklar içerisinde kaleme aldığı Çanakkale Şehitlerine şiirinden aşinayız Asım’ın nesline… Asım’ın nesli diyordum ya Nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek dizeleri farkında olalım olmayalım, hepimizin mana âlemine nakış nakış işlenmiş, kendimizi bildiğimiz günden bu yana Asım’a ve nesline duyduğumuz hayranlık, sizlerle bu yazıda buluşmamıza vesile olmuştur. 2615 mısra ile Akif’in en uzun manzum hikâyesi olması hasebiyle bir hayli önem taşısa da, Asım’ın nesli deyince bizim zihnimizde canlanan mısralar değil, mukaddes değerlerini muhteşem bir…

Devamı
Haziran 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

HÜMANİZME ÜLKÜCÜ BAKIŞ

Dünya siyasi tarihinin temsil ettiği fikirler itibariyle en köklü siyasi hareketi olan Ülkücü Hareketin misyonu, özellikle sol ve İslamcı çevrelerce daima yanlış yorumlanmış, bu durumun doğal bir sonucu olarak Ülkücü Hareket, geçmişten günümüze birçok iftira, haksız itham ve karalama kampanyaları ile karşı karşıya kalmıştır. Dünyada ideoloji fırtınasının estiği soğuk savaş döneminde çok daha yoğun yapılan bu saldırılar, Ülkücü Hareketin sahip olduğu mefkûrenin yanlışlığı ya da eksikliğinden değil, aksine sol ve İslamcı çevrelerin kendi gayrı millî, yanlış ve zararlı fikirlerinin karşısında Ülkücülük güneşinin bütün aydınlığı ile durmasından kaynaklanmaktadır. Yani Ülkücü Hareketin…

Devamı
Şubat 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

Ege’de Bir Şehit

Su serptim ateş sönsün Serptiğim su da yandı!.. Fırat’ın üniversitedeki teröristler ve işbirlikçileri tarafından katledilişinin üzerinden bir yıl geçti. Geçen koca bir yılda ‘’ülküdaşları’’ olarak bizler, intikamını alamadığımız, katillerinden hesap soramadığımız gibi, Fırat’ın basit bir kavgada alelade bir şekilde canından olmadığını, açılım süreci ile beraber neredeyse her kampüsü bir terör kampına çeviren eli kanlı PKK militanları tarafından şehit edildiğini kimseye anlatamadık. Hal böyle iken, rektörün PKK’lılara gösterdiği müsamahadan, şehidimiz kanlar içinde kıvranırken ‘’kahraman emniyet güçlerimiz’’ tarafından üniversiteye alınmayan ambulanstan ve o kara günden bu güne Ege Üniversitesi başta olmak üzere…

Devamı
Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Gökler Sofrası: Ramazan-ı Şerif

  Nasip olursa miladi 27 Mayıs günü bu senenin ilk Ramazan Orucuna niyet etmiş olacağız. Resulullah efendimizin de bir hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere; ‘’Ramazan’ın gelişine sevinmek iman alametidir.’’ Duamız; Bu hadise muhatap olanlardan olup, kırıntılar halinde de olsa imanımızı ebediyen muhafaza edebilmektir. Sezai Karakoç’un bu Ramazan muhakkak okumanızı tavsiye ettiğim ‘’Samanyolunda Ziyafet’’ adlı kitabında ifade ettiği şekliyle; ‘’Yılda bir kere gelip, bizi bütün manevi kirlerimizden arındırıp giden’’ O güzel misafiri hakkıyla karşılayışımız, ağırlayışımız, gelişine sevinip, gidişine üzülmemiz imanlarımızı yeniden bir kor haline döndürecek yegâne yoldur.  Öyle naif bir misafirdir ki…

Devamı
Eylül 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

EYLÜL HAZAN MEVSİMİDİR

‘’Eylül hazan mevsimidir’’ der eskiler. Akif’in dizelerinde ise ‘’Teselliden nasibim yok hazan ağlar baharımda…’’ mısrası ile bir serzenişe şahitlik ederiz.                   Peki, kimdir bu ‘’baharında hazan ağlayanlar?’’ Eylül deyince neden ‘’kara Eylül’’ diye iki kelime dökülüverir dudaklarımızdan, kor yutmuşçasına yanar içimiz, yaşamadığımız halde türlü hatıraları gözümüzde canlandırırız. Niçin acır canımız? Sahi bizim Eylül’le derdimiz ne ola ki? Yahut Eylül’ün bizimle derdi ne idi?                 Çağın nemrutlarına, firavunlarına ve onların sahte ilahlarına karşı, iman dolu göğüsleri ile mücadele edip, milletini esaretten, memleketini müstemleke olmaktan kurtaran bir avuç ülkü erinden ne…

Devamı
Ocak 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIĞI YOLUNDA 20 OCAK ŞEHİTLERİ

                Rusya’nın on sekizinci yüzyılda başlayan ve on dokuzuncu yüzyılda hız kazanan sömürgecilik faaliyetlerinden bütün Türkistan coğrafyası gibi Azerbaycan’da ‘’nasibini almış’’ uzun yıllar boyunca sömürge halinde bulunmuştur. Sovyetlerin son yıllarıyla beraber, Türkistan’da olduğu gibi Kafkasya coğrafyasında da bağımsızlık mücadelesi verilmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti kurulmuştur.                 1917’deki Bolşevik Devrimi’nden sonra Bolşeviklerin halkların self-determinasyon hakkını (kendi kaderini tayin) desteklemesi ve Kafkas İslam Ordusunun üstün gayretleri neticesinde Mehmet Emin Resulzade liderliğinde ki Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti tarih sahnesinde yerini almıştır. Ancak, Bolşeviklerin iktidarlarını güçlendirmesi daha önce söylemiş oldukları pek çok şeyin tam tersini yapmalarıyla neticelenmiştir. Bu esnada…

Devamı
Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Büyük Türk Milliyetçisi Mustafa Kemal ATATÜRK

        Dünya tarihine bakıldığında pek çok önemli şahsiyet karşımıza çıkacaktır. Bu kimseler yaşadığı döneme damgasını vuran, o çağın şartları itibariyle olmaz denilen bütün işleri gerçekleştiren, toplumların sarsılmaz doğru olarak bildiği yanlışları son ses haykıran, inandıkları değerler uğruna ömürleri boyunca mücadele eden kimselerdir. Kimi zaman ortaya koydukları bir buluşla, kimi zaman göstermiş oldukları insanüstü kahramanlıklarıyla, kimi zamanda mensubu bulundukları milletin en buhranlı zamanlarında en ön safta buluruz onları. Bu kimselerin ortak kaderleri ise yaşadıkları dönemde anlaşılamamaktır. Zira davası hak olan bir kimsenin anlaşılmak, en azından anlaşılıp da taltif edilmek gibi bir…

Devamı
Aralık 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Yılbaşı Düşünceleri

 Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu Ne olduysa hep bize azar, azar oldu Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı Buna ağlar ağacı hem toprağı, taşı Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz… A.Nihat ASYA   ‘’Dünkü fıkrama hışımla bakan bir dostum “Olmadı yine, dedi, olmadı! Yılbaşına dair hiçbir şey yazmamışsın.  Oysa mutlaka yazmalısın, zaten adın gericiye çıkmış, hiç değilse, yılda bir kerecik ilerici ol.” Düşündüm: Yılbaşına dair yazı yazmakla ilericilik arasında elbette bir münasebet yoktur. Fakat yılbaşı ile daha başka şeylerin münasebeti vardır ve yazmak…

Devamı
Ekim 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Türkçülük, Türk Devletinin İnşası ve Ziya GÖKALP

Milliyetçiliğin tarih sahnesinde sürekli olan bir toplum gerçeği olduğu hakikatinin göz ardı edildiği, Türkçülük fikrini dillendirenlere adeta akıl hastası gözüyle bakıldığı, Türk Milliyetçilerinin haklı haykırışlarının duymazdan gelindiği buhranlı bir zaman dilimine gitmeden evvel, bugün karşı karşıya olduğumuz vahim hali arz etmek istiyorum.   Yaşamayı nefes alıp vermekten ibaret bir doğa olayı olarak gören ve bunun dışında herhangi bir yaşam mücadelesi olmayan bir güruh ne yazıktır ki Türkiye Cumhuriyeti Devletine Türk Devleti dememizden rahatsızlık duymakta, akıl almaz ifadelerle bu ‘’yanlış’’ beyanlarımızdan vazgeçmemizi istemektedirler.   Bu akıl tutulmasını yaşayanlara cevaben, yazıma Devletimizin…

Devamı