Eylül 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ

Tarih sahnesinde görüldüğü antik çağlardan itibaren bağımsızlığına düşkünlüğü ile tanınan Türk Milleti, yurt açmak ve edindiği yurt topraklarını savunmak için yüzyıllar boyu mücadele vermiştir. Bu mücadelelerin adresi de çoğunlukla savaş meydanları olmuştur. Göçebe bir kavim olan Türklerde, yaşayan her kadın ve erkek potansiyel olarak ordu personeli sayıldığı için ve geçmişin savaşları da bilek gücüne ve dolayısıyla insan varlığına dayalı olduğu için her bir birey savaşçı bir asker olarak görülmüş ve Milletin her ferdine değer verilmiştir. Bu yüzdendir ki çağlar boyu İsveç, Almanya, Fransa, İran, Suriye, Arabistan gibi memleketlerde ve Mayalar,…

Devamı
Temmuz 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

OKUYUCUSUNUN GÖZÜNDEN PEYAMİ SAFA

Türk edebiyatında yeri hâlen doldurulamamış olan büyük romancı ve Türk münevveri Peyami Safa 2 Nisan 1899’da İstanbul’da doğmuştur. Kendisi hakkında yazılan inceleme yazıları ve akademik araştırmalar genel olarak ya sanatçı kişiliğiyle ya da fikir adamlığı yönüyle ilgili olmuştur. Peyami Safa’nın sanatçı kişiliğini romanlarıyla, fikir adamlığı yönünü ise gazetelerde yayınlanan makaleleriyle değerlendirmek mümkündür. Biz bu yazımızda, üstadın özellikle milliyetçi ve mâneviyatçı camîanın düşünce atmosferine can veren fikirlerinden ziyade, Türkçe ziyafeti sunan romanlarına ve sanatçı yönüne, okuyucu gözüyle bakmaya çalışacağız. Böylesi bir bakış açısının Peyami Safa’nın ruhî derinliklerine temas edilebilmesi ve ilk…

Devamı
Mayıs 2019 Özel Sayısı Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

DEVLET-İ EBED MÜDDET

Bilim insanları insanlık tarihinin ne zaman başladığıyla ilgili kesin bir zamanı işaret edemiyorlar. Ancak Sümerlerin milattan üç bin yıl önce yazıyı bulmasının tarih devirlerini başlattığını kabul ederek karanlık bir dönemin belirsizliklerini kenara itiyorlar. Demek oluyor ki bilinen tarih, insan topluluklarının davranışlarını en az beş bin yıldır kaydediyor… Sosyal ihtiyaçların, ekonomik sebeplerin ve güvenlik gereksinimlerinin daha doğrusu ortak menfaatlerin insanların bir arada yaşamasını gerekli kıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, bir insan kitlesini millet yapan değerler nelerdir? Özellikle kadim kabul edilen ve binlerce yıl önceki isimleriyle bugün de varlığını sürdüren bazı milletlere baktığımızda…

Devamı