DEVLET-İ EBED MÜDDET

Bilim insanları insanlık tarihinin ne zaman başladığıyla ilgili kesin bir zamanı işaret edemiyorlar. Ancak Sümerlerin milattan üç bin yıl önce yazıyı bulmasının tarih devirlerini başlattığını kabul ederek karanlık bir dönemin belirsizliklerini kenara itiyorlar. Demek oluyor ki bilinen tarih, insan topluluklarının davranışlarını en az beş bin yıldır kaydediyor… Sosyal ihtiyaçların, ekonomik sebeplerin ve güvenlik gereksinimlerinin daha doğrusu ortak menfaatlerin insanların bir arada yaşamasını gerekli kıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, bir insan kitlesini millet yapan değerler nelerdir? Özellikle kadim kabul edilen ve binlerce yıl önceki isimleriyle bugün de varlığını sürdüren bazı milletlere baktığımızda…

Devamı