TÜRK YILMAZ

Göğsü imanlı, temiz vicdanlı, Türk hiç yılar mı, Türk hiç yılar mı? Türk yılmaz, Türk yılmaz! Cihan yıkılsa, Türk yılmaz! Kazım Karabekir Osmanlı Devleti, 29 Ekim 1914 gecesi yapmış olduğu başarısız bir deniz harekatıyla Birinci Dünya Savaşı’na girmiştir. Doğuda yüzyıllardır değişmeyen hasmı Rusya, batıda sömürge iştahıyla gözlerini Osmanlı’nın çeşitli yerlerine dikmiş olan İngiltere ve ondan geri kalmayan Fransa, bu büyük harpte Osmanlı’nın düşmanlarını oluşturuyordu. Prusya harp bakiyesinden büyük bir miras devralmış olan, kara kuvvetlerindeki ezici gücüyle dünyada kimilerinde endişe kimilerinde de hayranlık uyandıran Alman İmparatorluğu, Rusya ile Balkanlar konusunda doğal…

Devamı