Nisan 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

POPÜLER KÜLTÜRÜRÜN KARA PROPAGANDASI

Yüzyılların birikimiyle üretilen kelimeler anlamlarını ataların mirası olarak saklayıp bir hazine gibi önümüze serperken onları modern zamanın ağzında dilden dile dolaşması popüler bir film yıldızı gibi önce parlatıp sonra perdenin arkasına itmektedir. Zamanın hızlı akışı içinde kelimeler bir o yana bir bu yana savrulup sele kapılmış giderken çarptığı her kıyıda anlamından biraz daha kopmakta, vardığı son durakta ise kendi toprağında değersizleşmeye başlar. Kültürü o toprağın çamuruna bulanmış, düşüp dizini yaralamış ve yine o toprağın yetiştirdiği yaprakla sarmış olan yerli halkın kendiliğinden ürettiği her şeyin toplamıdır. Doğup büyüdüğü mahallenin her bir…

Devamı
Şubat 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

KIRIM’DA İKİ TÜRK

Aynı anne ve babadan doğmadıkları, aynı yerde çamura bulanmadıkları halde birbirine o kadar çok benzeyen insanlar vardır ki bunlarla karşılaştığınızda sanki birbirlerine aynı tablo içinde gülümseyen iki kardeş gibi sarıldıklarına şahit olursunuz. Tarihin içinden çekip aldığım, hayallerimde yeşerttiğim iki güzel insanın ağzından şu güzel Kırım türküsünü dinler gibi huşuya kapılıp; ‘‘Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik’’ sloganının derinliğinde boğulmak üzereyken kendime geldim. Bahçelerin Meyvaları Bal İle Şerbet Sularını İçe İçe Toyalmadım Men Men Bu Yerde Yaşalmadım Yaşlığıma Toyalmadım Vatanıma Hasret Kaldım Ey Güzel Kırım Bala Çağa Vatanım Dep Köz Yaşın…

Devamı
Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

DURKHEİM PENCERESİNDEN EĞİTİM VE SOSYOLOJİ

Eğitim genç neslin toplumsallaşmasıdır. Her birimizin birey olarak var olmakla birlikte toplumsal rollere sahip olmamız bu gerçeğin hem nedeni hem de sonucudur. Boş bir levha olarak doğan çocuk eğitim aracıyla sosyalleştirilir. Toplumsallığı kabul etmek, kuralları dayatmak demek değildir. Nedenini, niçin böyle olduğunu sezdirdikten sonra bireyin kendi değer dünyasında kendini konumlandırmasına izin vermek, karar ve tercih hakkını ona bırakarak bireyselleşmenin önünü açmaktadır. Bireyselleşirken toplumsal olguları, kabul etsin veya etmesin, öğrenir. Eğitimin tıpkı insan gibi bireye ve topluma bakan iki yönü vardır. Bireyi ve toplumu karşıtlık ilkesine konumlandırmak gerçekliğe aykırı düşecektir. On…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

MODERN İNSANI TANIMA ÇABASI

Hayatı anlamlandırmak ve insanı tanımaya çalışmak tecrübe ister, zaman ister. Bunalınca kendimi evden dışarı atar bazen bir parkta bir ağacın gölgesine ilişir yanımda sürüklediğim kitabımı okurken yakın kıraathaneden aldığım çaya eşlik ederim. Ardından başımı kaldırıp gelen geçen insanları süzmeye başlarım. Her hareketinden bir mana çıkarmak için çabalar dururum. Kimi zaman isabetsiz olsa da attığım okların bir iki tanesinin hedefi vurması büyük bir başarıdır. Neden derseniz, insanı anlamaktan bahsediyoruz. İnsanı anlamak ve hayatı anlamlandırmak kolay iş değil. Alıcısının fazla olduğu bir uğraş olduğu da söylenemez. Baksanıza herkes anlaşılmamaktan, farkına varılmamaktan şikâyetçi…

Devamı
Eylül 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

VATANDAŞ ‘‘TÜRK’ÇE’’ KONUŞ!

Türkçem benim ses bayrağım diyor Fazıl Hüsnü Dağlarca. Son zamanlarda bayrağa yönelik münasebetsiz ithamlar, kabile dili diyebilecek kadar küçük görülen birtakım ifadeler sarf ediliyor. Basınımızın özgürlük teraneleri ardına saklanan bu şaklabanlar tirajı teraziye koyulsa değerinin çok üstünde gösterecek yerli(!) gazetelerde kalem oynattıkları malumunuzdur. Elbette camiamızın önde gelen münevverleri bu konu hakkında önceden olduğu gibi şimdi de hizmetini esirgemiyorlar. Onlar kadar olmasa da ilmimiz yettiğince bir iki kelam etmek isterim. Dil şuuru tarih şuuruyla paralel bir şekilde ilerler ve millet dediğimiz gerçeklik bu iki temel üzerinde varlığını devam ettirir. Müsvedde kalemlerin…

Devamı
Ağustos 2018 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TOPAL ASKER

Ağustos sıcağının topraktaki tozu buharlaştıracak kadar hırslı olduğu saatlerde köyün kayalıklardan uzanan deresine doğru yürümeye başladı. Eğer çağıran o olmasaydı, bu sıcak havada dışarı çıkanlardan birisi olarak deli yaftasını boynunda bir altın kolye misali taşımayı istemezdi. Köyün dar ve kıvrımlı sokaklarından aşağı inerken pencereye çıkmış yetmişindeki ayaklı telgrafların sözlerine itibar etmeden buluşma saatine yetişmek için adımlarını hızlandırdı. Adımlarıyla beraber yüreği de hızlanıyordu. Alnından yere doğru süzülen ter, güneşin bakışları altında göğe yükseliyordu. Dile kolay tam 3 yıllık bir hasretin sona erdiği güne açılmayı bekleyen gözlerle uyuyup yine onlarla uyanmıştı. Rüyalara…

Devamı
Temmuz 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ALPARSLAN TÜRKEŞ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİ VE CKMP

Türkiye’nin kuruluş felsefesi ve ulus devlet anlayışının izlerini takip ettiğimizde durak noktalarında farklı düşünürleri görmek mümkündür. Birbirini takip eden bu görüşler bir zincir misali bir araya gelerek dönemden döneme aktarılmış, rejimin devlet kaynaklarını kullanmasıyla birlikte fikir sistemini içselleştirmiş nesillerin yetiştiği görülmüştür. Her millet kendi devlet yapısına uygun bir milliyet tanımı geliştirmiş ve yol haritasını bu minvalde belirlemiştir. Türkiye’nin sosyolojik bir gerçek olarak millete bakışı da kendine özgü olmuş çağdaşı olan devletlerden farklı bir söylem geliştirdiği görülmüştür. Devletin yönetiminde söz sahibi olmak isteyen partilerde kendini bu çember içerisinde bir konuma getirmeye…

Devamı
Haziran 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

PSİKOLOJİK SAVAŞ VE BİZ

Her geçen gün takvimden bir yaprak dökülürken dünya düzeninde de yılların getirdiği bir değişiklik gözlenmektedir. Dünya milletler arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir savaş alanıdır. Değişen düzen savaş alanlarını da farklı mecralara taşımakta gecikmemiştir. Dün top, tüfek ve kılıçla kazanılan zaferler bugün bir siber saldırının ganimeti olabilmektedir. Cephede ne yaptığını cephe gerisinden tahmin etmek psikolojik savaş tekniklerini uygulamaktaki hünerlerle doğru orantılıdır. Muharebe sahasında sıkılan kurşunun yerini söz ve propaganda almış, milletler kozlarını kitle iletişim araçları, beyazperde, moda gibi çağdaş hamlelerle birbirlerini kültürel egemenlik sahaları içine çekerek kendilerine benzetmek, bir nebze olsun…

Devamı
Mayıs 2018 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

GALİP AĞABEY’İN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Tarihi devirler içerisinde öyle zamanlar vardır ki kendinden sonraki kuşakları etkiler, hataları ve doğrularıyla yol gösterir. Fırtınalı yıllarda savrulan yapraklardan ziyade köke tutunmayı başarabilmiş olanlar, daima hatırlanmıştır. Galip Erdem de özüne bağlı kalarak kökleşenlerden biri. Yakın tarihe ilgi duyanların gazeteci kimliğiyle tanıması gerektiğine inandığım Galip Erdem, özellikle “Ülkücünün Çilesi” ile dillere pelesenk olmuş, gönüllere taht kurmuştur. Bugün Türkiye’mizde “Ayrık Otları” çoğalmış, “Yeni Franklar” köşeleri tutmuşlardır. “İnsan Hakları”ndan dem vuran bu ilericiler dünün propagandalarını bugün de senaryolaştırarak gerek beyaz perde de gerekse televizyon kanallarında yayınladıklarıyla kitlelere anlatma derdindeler. “Söğüt’teki Çınar”ın uyanacağı…

Devamı