Mart 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

TÜRKİSTAN MİLLÎ KAHRAMANLARI: KORBAŞILAR

Ey, Türkistan, şanlı ülke, güzel anayurt! Bir gün gelir kaldırırız yine bayrağı; İçimizden elbet çıkar yeni bir Bozkurt, Yabancıdan geri alır kutlu toprağı…                                                                                                                            Atsız’ın dimağlara kazılan bu dizelerindeki gönül coğrafyasını yeterince tanıyor muyuz? Kendi İstiklâl Savaşı’mı biliyorken ‘‘Onlar da Türk’’ dediğimiz milyonlarca insanın dünü ve bugünü hakkında neler biliyorum diye düşünmeye başladım. Türkistan’ın mâzisindeki yaralarının izini sürmek niyetiyle derin olmasa da olsa bir fikre vardım. Bir başlangıç vesilesi olması için bu yazıyı kaleme alma gereği hissettim. Türkistan’ın hudutları bugünkü anlamıyla Türk Cumhuriyetlerin olduğu kısmına Batı Türkistan, Çin esaretindeki kısmına Doğu…

Devamı
Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Değişim ve Statüko

Dünya var olduğundan bugüne kadar sürekli bir değişim içerisinde kıyamete doğru ilerlemektedir. Öyle ki sürekli değişime işaret eden Herakleitos, ‘‘Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz.’’ sözüyle durağan ve değişmez bir varlığın olmadığını savunmuştur. Evrimsel süreç bu değişmez değişim yasasının en bariz göstergelerinden biri olarak her geçen gün kanıtlanmaya devam ederken ne yazık ki bizim bu gerçeği yüzeysel olarak değerlendirmemiz alacağımız verimi düşürüyor. Sadece biyolojik bir kavram olarak baktığımız evrim sürecinin diğer alanlardaki yansımalarını da görmek değişimin devamlılığını göstermesi açısından önemlidir. Örneğin, büyük ekonomik şirketlerin küçük esnaf olarak tabir ettiğimiz mikroekonomik yapıları…

Devamı
Şubat 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRK FELSEFESİNDEN NE ANLIYORUZ?

Yıllar önce henüz lise sıralarında dirsek çürütürken Atsız’ın ‘‘Bozkurtlar’’ romanını okumaya başlamıştım. Ne gariptir ki tüm o heyecanlı sahnelerin dışında aklımda kalan tek ve bir o kadar da ilginç bir sahnenin 8 yıl sonra aklıma düşeceğinden habersizdim. Bir filozoftan ders alan -bana göre misyoner- Yamtar’ın verdiği tepkileri hiç unutmam. Hatırladıkça bir tebessüm eder, haklıymış derim. Filozof tüm insanları aynı Tanrı’nın yarattığını söylediğinde Yamtar, ‘‘Bu uyuz Çinlilerle bizim Tanrı’mız bir olamaz’’ derdi. Öyle ki Yamtar’a göre felsefe karın doyurmayan boş bir uğraştı. Yamtar’dan bugüne ne değişti diye sorarsanız, aslında aynı tas…

Devamı
Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRKLÜĞÜN YÜZ AKI ELÇİBEY’İN VASİYETİ ÜZERİNE

Ebulfez Elçibey kendinden önceki Türkçüler gibi çile dolu bir ömür yaşamış ve Türklüğün unutulmaz liderleri arasında yerini almıştır. Türk milliyetçilerinin sık sık kullandığı manidar bir söz vardır; ”Unutursak kanımız kurusun” diye. Hanım Halilova, Elçibey’in hayatı boyunca yanında bulunmuş, onun dava arkadaşlığını üstlenmiş biri olarak Elçibey’in vasiyetini yerine getiren kişi olmuştur. Elçibey, Halilova’dan yaşadıklarını, çektiği çileleri ve Türk milleti adına katlandığı sıkıntıları, kimin onun yanında durduğunu, kimin menfaatleri uğruna koltuk sevdasına kapıldığını anlattığı bir kitap yazmasını istemiş. İstemiş ki vefatının ardından gelecek nesillere bir öğüt olsun, dünya durdukça unutulmasın. İşte bu…

Devamı
Temmuz 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MAZİDEN ATİYE KÜLTÜR VE DİL KÖPRÜSÜ

Maziden atiye köprülerin temelinde kültür ve dil olduğu şiarını Kültür ve Dil adlı eseriyle okuruna sunan Mehmet Kaplan ilk basımının 1982 yılının Ekim ayında yapılan kitabının 32.baskısını elimizde bulunduruyoruz. Bu süreç içerisinde zaman zaman düzenlemelere uğrayan eser Dergâh Yayınları tarafından halka sunulmuş, yayımlandığı her yıl büyük ilgi görmüştür. Muhtevası nazarında yoğun konuların ele alındığı bu çalışma 208 sayfa içerisinde yalın bir anlatımla hazırlanmış her kültür düzeyindeki okuyucuya hitap edecek nitelik kazanmıştır. Türk milletinin kültürel genetik kodlarını öğrenmek açısından Türk dili ve kültürü üzerine yapılan çalışmalarda ayrı ilkelerden hareket edilerek ayrı…

Devamı
Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Bir İki Üç Motor

Öyküler, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olay ve durumların üst dille örülmüş kurgularıdır. Kimisi gerçek kimisi farazi olsa da okuyucunun ondan aldıkları ve ona yüklediği anlam itibariyle farklılık gösterebilir. İçindeki bir kahramanla özdeşlik kurup bahsi geçen hikâyeyi kendi yaşıyormuşçasına olayın içinde bulunabildiği gibi hiç beklemediği bir anda hiç beklemediği bir kahramanın dilinden duyduklarıyla çat kapı gelerek bir kuş misali uçup gidebilir. Öyle hikâyeler vardır ki bu zamansız gelip gitmelerin gelgite dönüşmesiyle okurun başını döndürür ve yaşattığı hazla iyiye ve kötüye dair ne varsa heybesine katar. Zaman gelir heybenin içindekiler bir…

Devamı
Eylül 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

HEPİMİZ BİRİZ

                Memleketin birinde eskilerden kalma, kiminin harabe, kiminin yaşayan tarih olarak gördüğü bir konak vardır. Zamanın kırbacı bazen soldan bazen sağdan birçok darbeyle kapanması zor yaralar açsa da yıllara meydan okuyan bu konak hakkında, ne uydurulan hikâyeler bitmiş ne de bunlara inananların nesli tükenmiştir. İnsanoğlunun hamurundan mıdır, huyundan suyundan mıdır bilinmez kolaycılık söz konusu oldu mu düşünmek ya da sorgulamak aklının ucundan dahi geçmez. Yine öyle bir zamanda yaşanan bir hikâyeyi anlatacağız size, ne de olsa damarlarımızda Dede Korkut’un kanı var. Biz kanımızın hükmünü verirken siz de kalem kâğıt çıkarıp…

Devamı
Ekim 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Neden Türk Milliyetçiliği?

Tarih gösterir ki yeryüzündeki milletler birbirleriyle rekabet eder,üstünlük kurmaya çalışır. Büyüklük düşüncesini taşıyan her millet devleti aracılığıyla kendi varlığını koruma altına almaya çalışırken etki alanını da büyütmek için çabalamaktadır. Devletleri örgütlü hale getiren esas unsur milletin kendisidir ve millet değişmedikçe de devletin kimliği değişmez. Türk devlet tarihinde sistematik bir bütünlük göze çarpmaktadır. Yaygınlaşmış bir yanlış anlayış sonucu Türk devletlerini 16 ya da daha fazla olarak gösterenler bundan gurur duyduklarını ifade ederken ‘‘Türk milleti o kadar büyük ki çok sayıda imparatorluk yıkmış bir o kadar da devlet kurmuş’’sözleriyle bu yanlışı perçinlemektedirler.[i]Bu…

Devamı
Aralık 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

BEYAZ ZAMBAKLARDA AÇAN ÜLKÜCÜLER

Fin ülkücüleri tabirinin ne kadar doğru olup olmadığı bakış açısına göre değişmektedir. Eğer ruhunu bir ideale bağlamış kişilere ülkücü diyorsak Snelman, Thomas Gulbe, Yavernin, Okunen birer Fin ülkücüsüdür. Adı geçen kahramanları tanıyanlar bahsetmek istediğimiz kitaptan da haberdar olmuşlardır. Daha önce karşılaşmamış olanlara da dilimizin döndüğü, kalemimizin yettiği kadarıyla anlatmak isteriz. Atatürk’ün, Atsız’ın ve o dönem yaşayan aydınların hayat hikâyelerinde ortak bir nokta olduğu gibi onları diğerlerinden ayıran bir özellik de göze çarpmaktadır. Yıkılan imparatorluğun travmasını henüz üzerinden atamamış bir ulus içinde var olmaları ortak kaderleridir. Yaşadığı ortamdan yeniden diriliş için…

Devamı
Nisan 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

POPÜLER KÜLTÜRÜRÜN KARA PROPAGANDASI

Yüzyılların birikimiyle üretilen kelimeler anlamlarını ataların mirası olarak saklayıp bir hazine gibi önümüze serperken onları modern zamanın ağzında dilden dile dolaşması popüler bir film yıldızı gibi önce parlatıp sonra perdenin arkasına itmektedir. Zamanın hızlı akışı içinde kelimeler bir o yana bir bu yana savrulup sele kapılmış giderken çarptığı her kıyıda anlamından biraz daha kopmakta, vardığı son durakta ise kendi toprağında değersizleşmeye başlar. Kültürü o toprağın çamuruna bulanmış, düşüp dizini yaralamış ve yine o toprağın yetiştirdiği yaprakla sarmış olan yerli halkın kendiliğinden ürettiği her şeyin toplamıdır. Doğup büyüdüğü mahallenin her bir…

Devamı