OSMANLICI VE TÜRKÇÜ TARİH TASAVVURLARI

Tanzimat Fermanının ilan edilmesini takip eden yıllar içerisinde Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük düşünceleri devamlı rekabet halinde olmuştur. Osmanlı Devletini sürüklendiği uçurumdan kurtarmak maksadıyla ortaya konulan bu düşünceler, Kanun-i Esasi’nin imzalanıp anayasalı mutlakıyet dönemine geçilmesinden sonra yoğun bir şekilde siyaset tarzı haline gelmiş; etkisini eğitim reformlarında da hissettirmeye başlamıştır. Yukarıda zikrettiğimiz siyaset tarzlarını ilk defa ‘’Üç Tarzı Siyaset’’ isimli eserinde dile getiren Yusuf Akçura, Türkçülük dışındaki diğer iki düşüncenin de aslında birer milliyetçilik örneği olduğunu tespit etmiştir. Buradan yola çıkarak, millet, ümmet, milliyetçilik gibi meselelerde kafaların karışık olduğunu söylemek yanlış olmaz.…

Devamı