MÜMTAZ TURHAN’DA GARPLILAŞMA MESELESİNİN KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ BAĞLAMINDA 21. YÜZYILA YANSIMALARI

ÖZET yüzyıl, Osmanlı Devleti için her saniyesi kaygı ve umudun kaynağı olan lakin saatin ters yönünde işlemeye başlayan bir zaman diliminin, ilk evresidir. Nitekim 17. yüzyıldan itibaren düşüşe geçen Osmanlı Devleti’ne nispeten 19. yüzyılın Batı’sı, zıt yönde bir ivmeyle harekete geçmiştir. Batı’da siyasi değişmelerin yanı sıra, matematik, fizik, kimya, astronomi alanlarındaki gelişmeler; dahası demiryolu, telgraf, buharlı makine gibi bazı araçların kullanılmaya başlanması Osmanlı Devleti’ni derinden etkilemeye yetmiştir. Bu etki, sonraki yüzyılları takiben devam ederek “batılılaşma, muasırlaşma, garplılaşma, çağdaşlaşma, modernleşme” gibi kavramlarla Türk aydının gündeminden düşmemiştir. Öyle ki “Batılılaşma Sorunu”  üç…

Devamı