Kazım Karabekir ve Yetim Evlatları

Kazım Karabekir hayatım adlı eserinde soyunu Selçuklulara bağlamakta ve Osmanlı yönetiminde kendilerine Tımar verilen ailelerden olup Karabekiroğulları olarak adlandırıldıklarını belirtmektedir. Karabekiroğulları Karaman’ın Gaferyat Kasabasına (bugün Kâzımkarabekir ilçesi) yerleşmiş bir aile idi. Kazım Karabekir, bugün fatih ilçesinde yer alan Küçükmustafapaşa semtinde 1882 yılında doğmuştur. Babası Mehmed Emin Paşa, annesi Havva Hanım’dır.  Babası daha 15 yaşında gönüllü olarak Kırım Savaşına katılmış ve madalyalarla döndüğünde alaylı olarak orduda kalmıştır.   Kazım Karabekir çocukluğunda babası Mehmet Emin Paşa’nın görevleri nedeniyle bulunduğu doğu vilayetlerinde ve gençlik yıllarında İstanbul’da komşuluk ilişkileri içinde bulunduğu Ermenilerle dost olarak…

Devamı