BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİNİN STALİN’LE İHTİLAL HATIRALARI

Yazar Mehmed Emin Resulzade hakkında herkesin bilgisinin olduğundan eminim. Başta Azerbaycan olmak üzere tüm Türk Dünyası için yadsınamaz öneme sahip olan Resulzade’nin bu eseri siyasal hatırat niteliği taşımaktadır. Kitap hacim olarak küçük olmasına rağmen fikir bazında büyük bir değer silsilesinin ön sıralarında yer alır. Mehmet Emin Resulzade’nin dönemin konjonktürüne ışık tuttuğu eser başta Stalin’le birlikte Çarlık rejimine karşı beraber verdikleri mücadeleden söz ederek başlıyor. Çarlık rejimi ile mücadele başlığı altında Lenin’in önderliğini yaptığı Bolşevikler ile Martov’un liderliğini yaptığı Menşeviklerin iktidarı ele geçirmek için yaptığı mücadelelerden söz ediyor. Stalin’le tanışma faslını…

Devamı