Nisan 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

SEYAHAT DİYEN KİTAPLAR

Seyahatnâmeler edebiyatın bir türü ve dönemin bulgularına atıf eden bâzen sâde bâzen de süslü nesir türleridir. Diğer edebî türler gibi seyahatnâmelerin de kendisine has bir dili ve anlatımı söz konusudur. Bu türün temel unsuru yazarın gezip gördüğü coğrafyadaki olay, bilgi ve anlayış farklılıklarından ve kültürel öğelerinden bahsetmesi ve okurlara aktarmasıdır. Edebî açıdan da anı(hâtıra) türünün bir alt türü olarak değerlendirilebilir.  İlmî açıdan incelenen ve dönemlerine ışık tutan bu edebî ve sosyo-kültürel yazılar yazılan halklar hakkında çok fazla bilgiyi aktarmaktadır. Fakat üniversitelerde sosyal bilimler kapsamında kaynak olarak kullanılmasında bazı sorunları ortaya…

Devamı
Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ATİNA’DA SON MEHTER: TESELYA ZAFERİ

1989 yılında Ankara’da doğan yazar aslen Nevşehir-Kozaklılıdır. Birçok dergide kültür-sanat alanlarında inceleme- araştırma yazıları ve makaleler yayınlandı. Atina’da Son Mehter kitabı yazarın roman türünde kaleme aldığı son eseridir.  Ahmet Haldun Terzioğlu ile birlikte tarihi kişilikleri kaleme aldığı Erdemler serisi çocuk hikâye kitapları da mevcuttur. Hakkı Suat Yılmazer’in romanları okuyucuyu sıkmadan hikâye içine dâhil edebiliyor. Daha önce kaleme aldığı, okuduğum eserleri, Kim O? Bilinmezin Kapısını Aralamak,  Koca Adam romanlarındaki bu başarısını yeni eseriyle taçlandırıyor. Atina’da Son Mehter adlı roman 2. Abdülhamid dönemi,  Osmanlının buhranlı dönemlerinde halkın yaşadığı sosyal yaşamı ve korkularını…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİNİN STALİN’LE İHTİLAL HATIRALARI

Yazar Mehmed Emin Resulzade hakkında herkesin bilgisinin olduğundan eminim. Başta Azerbaycan olmak üzere tüm Türk Dünyası için yadsınamaz öneme sahip olan Resulzade’nin bu eseri siyasal hatırat niteliği taşımaktadır. Kitap hacim olarak küçük olmasına rağmen fikir bazında büyük bir değer silsilesinin ön sıralarında yer alır. Mehmet Emin Resulzade’nin dönemin konjonktürüne ışık tuttuğu eser başta Stalin’le birlikte Çarlık rejimine karşı beraber verdikleri mücadeleden söz ederek başlıyor. Çarlık rejimi ile mücadele başlığı altında Lenin’in önderliğini yaptığı Bolşevikler ile Martov’un liderliğini yaptığı Menşeviklerin iktidarı ele geçirmek için yaptığı mücadelelerden söz ediyor. Stalin’le tanışma faslını…

Devamı