Ekim 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

“KORKMA”

Mehmet Âkif Ersoy, bilindiği gibi, Maarif Vekâlet’inin açtığı İstiklâl Marşı müsabakasına katılmamıştır. Sebebi, kazanana nakdî mükâfat vaat edilmesidir. Maarif Vekili Rıza Nur’un diplomatik bir görevle Sovyetler Birliği’ne gönderilmesi üzerine Hamdullah Suphi’nin Maarif Vekili olup, bu mükâfatın kendisi için söz konusu olmadığını temin etmesi üzerine Mehmet Âkif İstiklâl Marşı’nı yazmayı kabul eder. Bunun üzerine Ankara’da Tâceddin Dergâhı’ndaki odasına kapanır, o günlerden ilham alarak İstiklâl Marşı’nı yazar. Tâceddin Dergâhı’nda ve Meclis’de sürekli onunla beraber olan Hasan Basri Bey de benzer şeyler anlatmaktadır. Marş yarışmasına yedi yüzden fazla şiir gelmiş olmasına rağmen hiç…

Devamı
Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

DOĞU TÜRKİSTAN: ESARETTEKİ ESİR TÜRK-İSLAM ÜLKESİ

Günümüzde Çinliler tarafından “Şincang Uygur Otonom Bölgesi” olarak adlandırılan Doğu Türkistan, Türklerin tarihi anavatanıdır. Doğu Türkistan tabii güzelliği, doğal zenginlikleri, tarihten beri sahip olduğu renkli medeniyeti ile ünlü bir Türk-İslâm beldesidir: Doğu Türkistan, bütün Çin toprağının 1/5’ini teşkil eder. Avrupa’nın en büyük devletlerinden Fransa’nın 3 katı, Macaristan’ın 17 katı büyüklüğündedir. Doğu Türkistan halkının esasını teşkil eden Uygur Türkleri, tarihten beri bu topraklarda Büyük Hun İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Orhon Uygur Kağanlığı gibi devletleri kurarak, Çinlilerle Çin Seddini inşa ettirmişlerdir. Uygur İdikut Devleti Ulu Karahanlılar Kağanlığı ve Seidiye Sultanlığı gibi devletleri meydana…

Devamı
Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

1915 Çanakkale Zaferi ve İnancı

İnsanımızın hayatında hangi değerlerin vazgeçilmez olduğunu hayat anlayışımızı, dünya görüşümüzü buna göre belirleme ve disipline etme inancıdır. Çanakkale Zaferi ve İnancı; dünya tarihine “Cihan Devletini” armağan eden milletimizin “Fetih İnancıyla” kıtalar kıtalardan kıtalara “Kızıl Elma Ülküsünü, Nizam-ı Âlem Davasını, İlahî Kelimetulla Aşkını” taşıma ve bayraklaştırma iradesidir. Çanakkale zaferi ve İnancı; izzetin ve iffetin lekelenemeyeceğinin, çiğnenemeyeceğinin; vatansız, bayraksız, onursuz ve bağımsız olmadan yaşanamayacağının inancıdır. Çanakkale Zaferi ve İnancı; bir yönüyle açıdır, çiledir, gözyaşıdır, savaştır, kandır, ölümdür; Bir yönüyle mücadeledir, sabırdır, cesarettir, direnmedir ve şehadet şerbetini içebilme bahtiyarlığıdır. Çanakkale Zaferi ve İnancı;…

Devamı