Ağustos 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ÇELİK ZIRHLI DUVAR

Çocukluk ve ilk gençlik yılları insan hayatının geri kalanını etkilemesi bakımından oldukça önemlidir. Şahsiyetin temellerinin atıldığı ve şekillenmeye başladığı bu yıllarda insan birtakım ruhî temayüllerle donanır ve emrihak vâki olana dek bu donanımla hareket eder. Çocukluk her ne kadar berrak ve noksansız bilinmese de anıların etrafında şekillenen bir dönemdir. Bir kısım nesneler, sesler ve sözcükler belli belirsiz hatıraları göz önüne getirir. Kahir ekseriyeti eksik olmanın ötesinde yanlış hıfzedilmiştir. Kişiler başka, zaman eksik, yer bilinmez olmakla kalmaz bazıları bizim başımızdan geçmemiş olmasına rağmen bizimmiş gibi kabul edilmiştir. Bizden olmuş, bizim olmuş…

Devamı
Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

TARİHİ BİLİNÇLİ OKUMANIN GEREKLİLİĞİ VE YÖNTEMİNE DAİR BİR DENEME

“Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek… Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz; herkese tepeden bakacaksınız ne de kendinizi aşağıda göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.” Başbuğ Alparslan Türkeş Türk milliyetçilerinin her vesileyle rahmet ve gururla andıkları cennetmekân Başbuğ’un bilgeliğine tek başına delil olmaya kâfidir yukarıdaki satırlar. Kendisini necip bir mefkûre ile hemhâl kılabilmiş bir dava adamının, Başbuğ Türkeş örneğinde olduğu gibi, bulunduğu tarihi noktadan geçmiş ve gelecek arasında bir bağ kurabilirse aynı zamanda münevver bir şahsiyet olduğunu söylemekte beis yoktur. “Türk münevverliği ” ya da “günümüz aydınları(!)” çok daha ehil…

Devamı
Başbuğ Alparslan Türkeş Özel Sayısı Yeni Ufuk Dergisi 

Günümüz “Liderlik” Tartışmalarına Nihaî Bir Cevap: BAŞBUĞ TÜRKEŞ!

Başbuğ Alparslan Türkeş kimdir? Bu soruya cevap verebilmek adına ve Türkeş’i bilinen ya da bilinmeyen yönleriyle tanıtmak gayretiyle yazılmış çok kıymetli eserler bulunmaktadır. Bunların bir kısmı kendisinin konuşma metinlerinin ya da imzasını taşıyan eserlerin tahlili ile ortaya konmuştur. Kronolojik metot kullanılarak hazırlanmış kimi eserlerle hayat hikâyesi anlatılmıştır. Kendisini tanıyan, hakkında anlatacak anıları olan ve bizim neslimizce şanslı olarak atfedilen büyüklerimizin hatıralarının derlenmesi şeklinde oluşan eserler de vardır. Hakkındaki tüm eser ve anlatılar bambaşka konulardan bahsetseler de çok net bir biçimde müşterek bir gerçeğe işaret etmektedir; Başbuğ Türkeş tartışmasız şekilde “liderlik”…

Devamı