Şubat 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

Çin Elçisi Wang Yen-Te’nin Uygur Seyahatnamesi

Çin uzun yıllar Batı’nın kapısını açmak için Türkistan anahtarını kullanmaya gayret göstermiştir. Uzun yıllar çevresine ördüğü kafesin dışına çıkmayan Doğu’nun kadim medeniyeti Çin dışa açıldıktan sonra Asya hâkimiyetini esas politikası olarak belirlemiştir. İlk olarak komşusu Türkleri tanımaya çalışmış, ilk temaslardan sonra artarak süren Bozkurt-Ejderha ilişkisi dalgalı trafiğini günümüze kadar sürdürmüştür. Çin’de hânedanlar değişirken, Asya’da Turan bayrağını farklı Türk devletleri devralmıştır. Çin politikasını zamana göre değiştirirken, kadim düşmanı Türkleri her daim tartmayı aklından hiçbir zaman çıkarmamış, ürettiği politikaların yörüngesinde ortaya çıkan zengin bilgi depolarını kullanmaktan imtina etmemiştir. Diplomasiyi, istihbaratı, entrikayı kendi…

Devamı
Eylül 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MEDENİYETİN TEMELLERİ

“Medeniyet” hepimizin idrakinde farklı şekillerde kendini gösteren, anlam karmaşasını algımızın farklılığına bağlayabileceğimiz anlarda” Medeniyet nedir?”, sorusuna muhatap olduğumuzda” modern yaşam eşittir medeniyet” şeklinde yaftalayıp, kendimizce işin içinden kolaylıkla sıyrılabileceğimiz bir kavram. Bir kavramın iyi tanımlaması, insan idrakinde oluşan sorulara ne kadar iyi yanıt verildiğiyle ilgilidir. Medeniyet;“Bir millet ve toplumun maddî, manevî varlığına ait üstün niteliklerden, değerlerden, fikir ve sanat hayatındaki çalışmalardan ilim, teknik, sanayi, ticaret vb. sahalardaki nimetlerden yararlanarak ulaştığı bolluk, rahatlık ve güvenlik içindeki hayat tarzı, yaşama biçimi, medenilik, uygarlık(1)”diye geniş bir şeklide tanımlanabilir. Esasında medeniyetin ne olup, ne…

Devamı