YENİ UFUK DERGİSİ DENEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU

“1919’DAN 2019’A AYNI RUH, AYNI İMAN…”

AMAÇ

Türk milletinin yüzyıl önce vermiş olduğu Millî Mücadelenin önemini; mücadelenin zaman ve şartlardan âzâde sürekliliğini; Türk milletinin aynı ruh ve iman ile mücadeleye devam ettiğini ve etmesi gerektiğini hatırlatmaktır.

KATILIM

Deneme yarışmasına, her nesilden bütün Yeni Ufuk Dergisi okuyucuları katılabilir.

YARIŞMA ŞARTLARI

1. Eserlerin deneme özelliklerine uygun olması beklenmektedir.

2. Metinler 1,15 satır ve paragraf aralığıyla, 11 punto büyüklüğünde, Cambria yazı tipiyle, Word standart kenar boşluklarına uygun olacak şekilde, 2-6 sayfa arasında yazılacaktır.

3. Yazım kuralları açısından Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

4. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, yazarı hususunda ihtilaf veya şaibe bulunan eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından ferâgat etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.

5. Yarışmaya katılanlar belirlenen ve ilan edilen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyecektir.

6. Yarışmaya katılan eserlerin her türlü te’lif hakları Yeni Ufuk Dergisine ait olacaktır. Yeni Ufuk Dergisi yazarların isimlerine yer vermek kaydıyla eserleri kullanabilecektir.

7. Yarışmada dereceye giren eserler gerekli düzenlemelerle Yeni Ufuk Dergisi mayıs özel sayısında yayımlanacaktır.

8. Her yarışmacı en fazla bir eserle katılım sağlama hakkına sahiptir.

9. Yarışmaya katılan eserler yeniufukdergisi@outlook.com adresine, .Doc veya .Docx (Microsoft Word) uzantılı olacak şekilde gönderilecektir.

10. Katılımcılardan ad, soyadı ve telefon numarası bilgilerini gönderecek oldukları elektronik postanın konu kısmına yazmaları talep edilmektedir.

11. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler; yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Yeni Ufuk Dergisi; gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu hallerde, yarışmayı iptal etme ya da erteleme hakkına sahiptir.

13. Ödül almaya hak kazanan denemeler 19 Mayıs 2019 tarihinde Yeni Ufuk Dergisi’nin sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecektir.

14. Yarışmayla ilgili yukarıda belirtilenlerin dışında bir sorun ile karşılaşırsanız yarışma koordinatörü Çağrı Karşı’ya 506 998 02 18 numarasından ve Yeni Ufuk Dergisi Sosyal Medya hesaplarından iletebilirsiniz.

YARIŞMA TAKVİMİ

 1. Son teslim tarihi: 30 NİSAN 2019
 2. Sonuçların açıklanma tarihi:19 MAYIS 2019

ÖDÜLLER

Birinci: Tam cumhuriyet altını

İkinci: Yarım cumhuriyet altını

Üçüncü: Çeyrek cumhuriyet altını

Hakem kurulu Özel Ödülü: Peyami Safa seti

HAKEM KURULU:

 • Prof. Dr. Vahit TÜRK
 • Dr. Sakin ÖNER
 • Yağmur TUNALI
 • Mehmet Hayati ÖZKAYA
 • Uğur BAŞ

YÜRÜTME KURULU

 • Çağrı KARŞI
 • Hatice BİLDİŞ
 • Ramazan GÜNDER
 • Rabia ÇİMEN