Bismillahirrahmanirrahim Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz. (Bakara 154)   Satırlarıma başlamadan evvel Şehid Gün SazakYazının Devamı