Yeni Ufuk Dergisi

OĞUZ BOYLARINDAN: KINIK

Üçok boylarından olan Kınık boyu, kendi bünyesinde Selçuklu hanedanını kurmuş bir boydur. Reşidüddin, İslamiyet’ten önceki siyasiye ve içtimai mevkilere göre ...
Daha Fazlasını Oku

SÜRGÜNDEKİ TÜRKLÜK

Tarih boyunca insanoğlu farklı sebeplerle bir diğer kişiyi ya da topluluğu bulunduğu yerden sürüp mevcut imkânları kendi lehine çevirme eğiliminde ...
Daha Fazlasını Oku

49 YIL SONRA AĞABEYİM DURSUN ÖNKUZU

Ellerin yurdunda çiçek açarken Bizim İl'e kar geliyor gardaşım. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.   ...
Daha Fazlasını Oku

Ben Ne Biçim Adamım?

Arada bir kendi kendisine: ‘’Ben ne biçim adamım?’’ diye soran kaç kişi vardır? Geçici bir hayret ve tecessüsle değil, hayranlıkla ...
Daha Fazlasını Oku

BİZE NE OLDU?

Azamet devirlerimizde sarsılmaz bir üstünlük şuurumuz vardı. Bu üstünlük şuurumuzun zayıflaması ile gerileme ve çöküşümüz başladı. Düşmanlarımızı büyük görmeye ve ...
Daha Fazlasını Oku

MİLLİYETÇİLİKTE ŞAHSİYET

ŞAHSİYET, konuşmalarımızda ve yazılarımızda sık sık kullandığımız tâbirlerden biridir. Şahsiyet sahibi insan, şahsiyetini kazanmış sanat, şahsiyetli siyaset vb. gibi. Şahsiyet ...
Daha Fazlasını Oku

MAVERADA HASBİHÂL

Yağmur damlalarının, yaprakların üzerinde çıkarmakta olduğu ses müthiş bir ahengi temsil ediyordu. Kolundaki kılıç kesiğinden sızan kan, yerde birikmiş olan ...
Daha Fazlasını Oku

Türklerde Yardım Duygusunun İslâmî Kaynakları

Kıbrıs muharebelerinden sonra Ordumuzun, gerek âcil gerek uzun vâdeli ihtiyaçlarını karşılamak üzere istenildiği yerde ve zamanda kullanılacak büyük fonlar tesisi ...
Daha Fazlasını Oku

MUSTAFA KEMAL’E SELAM OLSUN

Türk tarihi nice kahramanları içinde barındıran, nice kahramanları içinden çıkaran bir tarihtir. Bunun son örneğini 100 yıl önce bu topraklar ...
Daha Fazlasını Oku
Loading...