Nisan 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

İNSANLARIN BİR DÜNYA GÖRÜŞÜNE İHTİYACI VAR

Bu ihtiyaç o kadar köklüdür ki, İslam dünyasında “bir tefekkür tarihi” ve bütün dünyada ise koskoca “bir felsefe tarihi” doğmuş bulunmaktadır. Tarih ve günümüzdeki gerçekler bize gösteriyor ki, insanlar, araştırmak, düşünmek, inanmak zorundadırlar. Bu  ihtiyaç âlemşümuldür. Hiç kimse, uzun müddet şüphede, kararsızlıkta, boşlukta duramaz. İyi-kötü, doğru-yanlış herkes bir şeylere inanır, geniş veya dar herkesin bir “dünya görüşü” vardır. İlmî felsefeden ayrı olarak varlık, bilgi ve irade problemleri üzerinde çalışan, insan ve “insan ötesi” üzerinde, toptan bir tefekküre ulaşmak isteyen “bütüncü” bir zihin çabasına “genel felsefe” diyoruz. Bugüne kadar gelen “felsefe…

Devamı

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?

Milletçe müthiş bir mizah yeteneğimiz var. Sanırım, bu biraz da sıcak kanlı oluşumuzdan kaynaklanıyor. Orijinal espriler, şakalar saklı her birimizde. Bu yetenek, aynı zamanda ince bir zeka sahibi olduğumuzu da gösteriyor. Mizah, güzel bir tenkit aracıdır fakat amacı bilinerek aşırıya kaçmadan yapılmalıdır. Fikrimce aşırıya kaçan her mizah, olayın ciddiyetini unutturacaktır. Eleştiri için yapılan mizah okuyanın yüzünde trajik bir tebessüm oluştururken, durumun içler acısı hali üzerine de bolca düşündürür. Son dönemlerde çeşitli internet siteleri vasıtasıyla memlekette yaşanan vahim olaylar üzerinde bile aşırı bir mizah yapıldığını görüyorum. Bu durum beni üzüyor. Çünkü…

Devamı

Çanakkale Zaferinin ve “Sarı Siyah”ın 100. Yılı

Tarihin ve özellikle Türklerin kaderini yakından ilgilendiren I. Dünya Harbinin en önemli savaşları, bu yıl 100. yılını idrak ettiğimiz, Çanakkale Savaşlarıdır.              Çünkü, bu savaşlarda dünyanın en güçlü orduları, en modern silahlarıyla Çanakkale Boğazı’ndan geçip, dönemin “Hasta adam”ı Osmanlı İmparatorluğunu tarih sahnesinden silmek istediler. Fakat, bu savaş, güçlülerin zaferiyle değil, hezimetiyle sonuçlanmıştır. Çünkü, Çanakkale Savaşları, beklenmeyen bir direniş ve kahramanlık gösteren Türk ordusunun  zaferiyle noktalanmıştır.   Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğunun son zaferidir. Bu zafer, I. Dünya Harbinin kaderini değiştirmiş ve uzamasına yol açmış, dolayısıyla  Osmanlı İmparatorluğunun da ömrünü uzatmıştır. Bu zaferle…

Devamı

Sadi Somuncuoğlu İle Söyleşi

Yeni Ufuk: Sayın Bakanım öncelikle ilk soru olarak bugünkü Türk gençliğine baktığımızda yıllardır gençlik teşkilatlarında bulunmuş birisi olarak, bugünkü üniversite ve lise gençliğini, yetişmekte olan nesli nasıl görüyorsunuz? S.S: Gençlik ve yetişmek, bu iki kavramı kullanınca akla ilk gelecek şey milli eğitim ve üniversite eğitimidir. Orta öğretim, ilköğretim ve yüksek öğretimdir. Buralarda uygulanan programlar nasıl bir nesil yetiştiriyor? O sorunun cevabına bakmak lazım. Maalesef ne millilik var ne eğitim var. Eğitim de yok Türkiye’de. Dolayısıyla çocuklarımız sahipsizdir. Kozmopolit bir ortamda, herhangi bir düşünceye herhangi bir temel değere bağlı olmaksızın kendi…

Devamı

Çanakkale’ye Giden Top

Batı’da, Çanakkale’de savaş bir amansız ve insafsız devam ediyor; son ehlisalip, gönüllerinde yüzyılların biriktirdiği kini, yenilgilerin acısını, devrin en ileri savaş araçları ile, ateş ve barut halinde kusuyordu. Koca bir imparatorluğun yorgun çerileri ve subayları, kala kala üç denizin çevirdiği son ve asıl yurtlarında, yurtlarının Batı ucunda devrin en ileri savaş araçlarına karşı direniyorlardı. Savaş araçlarına, etten ve kemikten sıyrılmış, kin ve öç hâline gelmiş bir sürü düşman erine, dönen ve birden amansızlaşan asık yüzlü talihlerine ve acı kaderleri ne karşı direniyorlardı. Doğu’da, Kars’ta, henüz bitmiş bir savaşın galip fakat…

Devamı

HİZMET GAZETESİ’NDE BİR YIL (1)

1970’li yılların ortalarını yaşıyorduk. Sarayköy Gazi İlkokulu’nda öğretmenlik yapıyordum. Denizli’de, Türk Milliyetçiliğinin sesi olacak bir yerel gazeteye ihtiyaç duyuluyordu. Bir grup ülkücünün verdiği karar, şehrimizde büyük bir kabul görmüştü. (1000) hisseden oluşan Bayrak Gazetecilik adıyla geniş faaliyet alanı olacak bir şirket kuruldu; çıkaracağı günlük gazetenin adına da “Hakk’a ve Millete Hizmet” adı verildi. Hisse satma, ortak sayısını artırma çalışmalarına fırsat buldukça ben de katıldım. O zamanın parasıyla bir hissenin değeri (1000) lira idi. Üniversite öğrencisi birkaç genç harçlıklarından keserek birer; esnaf, öğretmen ve memur arkadaşlar da çoluk çocuklarının rızıklarından kısarak…

Devamı

ATALARIMIZIN ÜLKÜCÜLÜĞÜ (Galip Erdem) GENÇ BİR ÜLKÜCÜ İLE SOHBETLER (4)

Ülkücüler, bilinen tarihin, hiçbir döneminde, sayıca çok olmamışlardır. İnsanoğlunun zayıflığı böyle bir sonuca imkan vermemiştir. Yine de bir cemiyetteki ülkücü sayısının milletlere ve zamana göre değiştiği gerçeğini inkar edemeyiz. Bazı milletler, tarihleri boyunca ülkücü çıkaramamış ve belli bir ülküye bağlanmanın yüceliğini yaşayamamışlardır. Diğer taraftan bazı milletler de, sık sık büyük ülkücüler yetiştirmiş; yeryüzünün çehresine yenilik getirmişlerdir. Türk milleti, örnek ülkücüler yetiştiren ve tarihinin büyük bir bölümünde ülkücülüğe bağlanan bir millettir. Milletimiz, birkaç yüz yıl öncesine kadar cihan hakimiyeti ülküsüne inanmıştı. Cihan hakimiyeti ülküsünün ilk belirtilerini en eski destanlarımızda bile görmekteyiz. Oğuzname,…

Devamı

TÜRK’ÜN SON BAŞBUĞU

Öyle insanlar vardır ki yaşadıkları tarihe damga vururlar. Öyle insanlar vardır ki dünya döndükçe asla unutulmazlar. Ve öyle insanlar vardır ki arkalarında bir fikir, bir iman ve bir ülkü bırakırlar. Başbuğ Alparslan Türkeş onlardan biridir ve belki de en önde yürüyenlerinden birisidir. Başbuğu yazmak zor. Hatta öyle zor ki, çok iyi bildiğiniz halde kaleminiz titrer o dava adamını yazarken. Her gün uyandığımda karşımda gördüğüm, her adını duyduğumda dikkat kesildiğim, resminin karşısında otururken bile dikkat ettiğim Başbuğumu yazacağım sizlere. Bana ve benim gibi milyonlarca ülkücüye fikir, iman ve ülkü aşılayan o…

Devamı
Nisan 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

İNANMAK

Âdemoğlunun varlık sahasına çıktığı andan bugüne en büyük, en çetin meselesinin “inanmak” olduğu; güneş kadar açık ve kesin bir hakikat. Bizden öncekilerin yaşadığı, bizim de yaşamakta olduğumuz bu “çetin problemi”, bugün ve yarın yaşayacak olan insanımız için daha hafif sarsıntılarla, yaşayacakları çatışmanın tahribatını en aza indirerek çözmelerine yardımcı ve rehber olmak, hepimizin en temel vazife ve sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Hayatın ilk insanla başlayıp devam edegelen kesintisiz bir hat üzerinde devam edecek olan “seçilmiş insanların/peygamberlerin” tebliğ ettikleri; Allah’tan başka ilah ve büyük tanımayan, çağın/modernitenin mabutlarını reddeden, modern Firavun, modern Tiran ve…

Devamı

MİLLET RUHU

Devlerin savaştığı bir dünyada, büyük tehlikelerle çevrili durumdayız, yıllardan beri memleketi idare edenler milleti kalkındıracak ve kurtaracak olan ana meseleler üzerinde durmamışlar, bunun yerine gösterişler boş övünmeler ile oyalanmışlardır. Batı medeniyetinin tekniğini ve modern kitleyi üretim usullerini almak yerine, Avrupa yüksek tabakasının lükse ve israfa dayanan yaşayışını taklit etmek suretiyle memleketin tüketimini arttırmışlardır. Bir milletin kalkınmasını ve kuvvetini meydana getiren esaslar; sağlam iman ve sağlam ahlak ile ilim ve teknikte en yükseğe çıkmak ve aynı zamanda gerek tarımda gerekse sanayide çağa uygun kitle halinde çok üretim yapmaktır. Bu böyle olduğuna…

Devamı