Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Bu Badireyi De Atlatacağız (2)

Liberal-Kapitalist anlayışta her şey ücrete tâbidir. Fiyatı olmayan hiçbir şey yoktur. İslam bu anlayışa yer vermez. Bırakın manevî olanı, maddi şeylerin alınıp satılmasında bile ticaret dışı tuttukları vardır ve bu konuda da ilke koymuştur. “İbn Ömer dedi ki: Resulallah erkek hayvanın dişisini aşılamasına ücret almaktan menetti” (Buhari (796). Demektir ki, otu, suyu, ateşi nasıl satamazsan, biyolojik bir tabiatın tezahürünü sahiplenip satamazsın. İslam’da mal-mülk var ama kutsallaştırma yoktur ve mülkün dokunulmazlığı, şartlara bağlıdır. “Bir komşu, kendi duvarına diğer komşusunun çivi çakmasına mani olmamalıdır.” (Buhari 849). Liberal-Kapitalizme geçit vermeyen ilkelerden birisi reklama…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

TÜRK İÇTİMAİ IRKI GELİŞTİRİLMELİDİR

«İçtimaî ırk» kavramından ne kastettiğimizi, kâfi miktarda açıkladığımızı sanıyoruz. Siyasî istismarlara fırsat vermemek şartı ile «içtima ırk», bir vakıa olarak değerlendirilebilir. Her millet, temsil ettiği «tipik içtimaî ırkını» ve özelliklerini, beden eğitimi (ve çok iyi etüt edilmiş spor programları ile kendine uygun estetiğe ulaştırılmalı, kültür ve sanat faaliyetleri ile önce «tipini» kendi milletine, sonra bütün dünyaya sevdirebilmelidir. Türk şiirlerinde, hikâyelerinde, masal ve destanlarında «Türk tipini» çizen ve işleyen ne sevimli ifadeler vardır. «Hilâl kaşlı», «ceylân gözlü», «gonca dudaklı», «servi boylu» Türk kızları ile, «boğa göğüslü», «kurt belli» Türk delikanlısı biçimindeki…

Devamı
Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

ERMENİ SORUNU

Bilindiği üzere içinde bulunduğumuz yıl Ermeni Tehciri’nin 100. yılı. Üniversitelerde, farklı kurum ve kuruluşlarda, çoğu ülkede bu konu dolayısıyla özellikle nisan-mayıs aylarında peşi sıra sempozyumlar, konferanslar yapıldı. Elbette gündem ‘’TEHCİR’’ üzerinden değil ‘’SOYKIRIM SÖYLEMLERİ’’ üzerinden gelişti. Siyasiler konuştu, Amerika, Rusya ve Avrupa ülkeleri birbiri ardına parlamentolarında soykırımı kabul eden yasalar çıkardı, Türkiye’ye tarihimizdeki bu kara lekeyi(!) kabullenmemiz için çağrılar yapıldı. Ermenistan’a ve Ermenilere taziyeler sunuldu. Tüm bunlar Ermeni diasporasının çalışmaları sonucunda gerçekleşmişti. Elbette farklı sonuçlar beklemiyorduk. Tarihimize dönüp baktığımızda bu devletlerin her olayda, her sorunda karşımızda yer aldıklarını görürüz. Yine…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

LÂLELİ BABA

Yirmi altıncı Osmanlı padişahı Sultan Üçüncü Mustafa, padişahlığının ele avuca sığmaz günlerini yaşıyordu. İstanbul, bir o kadar daha İstanbul görünüyordu gözüne ve dünya bir o kadar daha küçük. Topkapı Sarayı bir öyle büyük, İstanbul bir öyle büyük; Topkapı Sarayı ve İstanbul cihandan da büyük… Ve bu büyüklük içinde Üçüncü Mustafa büyük, daha büyük! Gururun da üstünde bir gurur; insan ve insanlığı küçülten bakışlarca mağrur… Bir insan ki Üçüncü Mustafa, padişahlığının ilk günlerinde, gururdan ve kibirden ibaret bir dört duvar içinde mahsur!.. Ve öte yanda, yine İstanbul’da bir kendi halinde; görünüşte…

Devamı
Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Siyasî Ümmetçilik II

Kavim = Irk = Millet ve ontolojik ırkçılık Bir önceki yazıda tenkit ettiğimiz yazarlar “ırkçılık”ı hedef aldıysa, bu bizi niçin ilgilendiriyor? Bu normal şartlarda çok haklı bir sorudur. Fakat söz konusu Siyasî İslamcılar olunca bu sorunun cevabı farklıdır. Çünkü onların anlayışında ırk, kavim, millet, hepsi aynı şeylerdir. Daha doğrusu hepsi klan demektir. Bu bir yerde Siyasî İslamcılığın metot olarak skolastiği benimsemesinin sonucudur. Son bin yıldaki toplumlardaki iş bölümü, sosyal sınıflar, yaygınlaşan ve dünya siyasetinin baş aktörü hâline gelen millet yapıları onların kaynaklarında yoktur. Olmayınca da bunları ellerindeki terminoloji ile ifade…

Devamı
Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

YALNIZLIKTAN MESULİYETE

(Yeniden Asım’ın Yeni Nesli’ne) Bizler yalnızdık ve seni ben yapan, beni sen yapan mefhumu unutmuş yalnızlardık. Neydi; beni sen yapan? Bizdik! Bizi biz yapan hasretliği hissedememiştik. Bu, bizim hikayemiz miydi, bilmiyorum! Ama biz bu hikayeye hasret kalmıştık. Yaşamadığımız ve yaşamadan özlemini duyduğumuz bir hikayemiz vardı bizi birleştiren… Nevzat Kösoğlu; ”Asım’ın yeni nesli” dedi bu hikayeye. ”Siz yalnızlığınızı nesilleştirecek ve bütünlüğünüzle uyuşan ruhları yangına vererek sönmeyeceksiniz. Onlar, yüz türlü açıklamanın kesiştiği temel gerçek olarak, kendilerine mağlup oldular. Siz önce kendinizi yenecek ve bir ışık tayfı gibi hayata renginizi vereceksiniz. O zaman…

Devamı

MİLLİYETÇİLİK ÖLÜMSÜZDÜR

Milliyetçiliğin birbirine hiç benzemez, görünüşte çeşitli kılıklara bürünmüş düşmanları vardır. Zaman ve şartlara uymasını gayet iyi becerir. Milliyetçiliğe düşmanlıklarını, derinliğine incelenmediği sürece akla yakın gelebilecek sapık fikirlerin arkasına ustalıkla yerleştirirler. En çok sömürdükleri konulardan biri de milliyetçiliğin son yıllarını yaşadığı, yeryüzünün milletleri aşan bir bütünleşmeye doğru gittiğidir. Böyle birisi, yakı bir geçmişte şöyle demişti: “Dünyamızın bugünkü gidişine, elli yıl öncesi gibi, gene de toplu bencillik duygularının, yani milliyetçiliğin hakim olmakta devam ettiğini kabul etmek zorunda kalırız. Milliyetçilik, sağduyu üstün gelip milletler tam bir özgecilikle kucaklaşıncaya kadar da devam edecektir.” Kolayca…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

DÖRT GAZİ

93 Harbi millet hafızasında bir tarih başlangıcı ve bir dönem sonudur. Bir felaket ifadesidir. 1699’da biten fetihler devrinden sonra düşmanın, Anadolu toprağına, kimsenin gelemeyeceğine inandığımız öze saldırmasıdır. “Aldı Nemçe bizim Nazlı Budin’i” diye yas tutan bir milletin Erzurum’u, Kars’ı savunmaya mecbur oluşudur. Ne korkunç bir kader… Bütün kahramanlıklara, kumanda kademesinde Gazi Osman Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa gibi deha sahiplerinin bulunmasına rağmen, Rumeli’nin büyük kısmı ile Anadolu’nun üç vilayeti (Kars-Ardahan-Artvin) elden çıkmıştır. Dahili azınlıkların, harici düşmanla beraber olduğu, onlar bayram ederken bizim yas tuttuğumuz bir tarihtir 93. “Üç vilayet” fethedilmiş,…

Devamı
Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

EYLÜL’ÜN HATIRLATTIKLARI

Darbeler, -kim nasıl gerçekleştirirse gerçekleştirsin-bütün dünyada üzerinde en çok konuşulan ve yazılan hadiselerdendir. Bizim ülkemizde de bu böyle olmuştur; darbe taraftarı olanlar ve darbe karşıtları çokça söylemiş ve yazmıştır. Fakat bizde darbeye karşı olanlar ancak darbecilerin tesiri yok olmaya yüz tuttuğunda açıktan açığa konuşup yazabilme cesareti bulabilmişlerdir. Kanaatimizce bunun sebebi Sabri Ülgener’in tabiriyle ‘’Şahsiyet sahibi Entelektüel’’imizin olmayışıdır. Bu meselenin hamiyetli araştırmacılarımızı beklediğini işaret ederek asıl konumuza dönerek diyeceğimiz odur ki; gerçekleştirilmiş hiçbir darbe veya darbe girişimi, sadece o günün veya o anın eseri ve sonucu değildir. Orhan Türkdoğan hocamızın ifade…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

ALPARSLAN TÜRKEŞ`İN 12 EYLÜL ADALETSİZLİĞİNE KARŞI YAPMIŞ OLDUĞU SAVUNMA

1 Numaralı Askeri Mahkemesi Başkanlığı´na Dosya No : 1981/176 Ífade Sahibi : Alparslan Türkeş Suç : TCK`nun 146/1 maddesinin ihlali. Konu : Sorgulama ifadesi Hk. Hadise : Bir siyasi davanın, idam talebiyle yargılanan bir numaralı sanığı olarak burada bulunuyorum. Hakkımdaki iddianameyi dinledik. Talep edilen cezaları öğrendik. Şimdi de usul gereği bize söz verilmiş bulunuyor. Her safhasını ve bütün unsurlarıyla bu davanın başta biz sanıklar olmak üzere, hakim ve sanıklardan cezaevi ve inzibat görevlilerine ve Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri´ne kadar iradesi ve rolü bulunan herkes dahil gerek şahıslarımız, gerekse devlet ve…

Devamı